کانون بسیج فرهنگیان کاشمر
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٥/٢/۸

اگر از گناه مطهری ، رجایی هست که بهشتی باشی و اگر باهنر شهادت آشنایی، مفتح درهای بهشت می شوی و اگر با همت تقوا پیشه کنی صیاد دل ها می شوی

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٥/۱/۱۸

آن گاه که حاجت های مردم رحمت و نعمت الهی انگاشته شود از کوشش در برآورده کردن آنها نباید ملول شد و تنبلی کرد. حضرت امام حسین (ع) می فرماید: ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلاتملوا النعم.» بحار الانوار

همانا نیازهای مردم که به شما ارائه می شود از نعمت های خدا بر شما است. پس از این نعمت ها ملول نشوید.»

خسته شدن از رفع نیاز مردم و ابراز و اظهار آن چه بسا این نعمت بزرگ را از فرد به سوی دیگری بگرداند و این لطف الهی را نصیب دیگری کند.

امام حسین (ع) می فرماید: « اعلموا ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملوا النعم فتتحول الی غیرکم.» بحارالانوار

« بدانید که همانا نیازهای مردم که به شما عرضه می شود ازنعمت های خدا بر شما است، پس از این نعمت ها خسته نشوید که به سوی دیگران خواهد گردید»

اولیای خدا در راه برآورده کردن حاجت های اهل ایمان و خدمتگزاری به ایشان شیوه های

 گوناگونی را به کار می بردند تا چیزی مانع از خدمتگزاری ایشان به اهل ایمان نشود. پنهان کردن شخصیت خویش از چشم آگاهان و آشنایان از جمله اموری است که برای آزادانه خدمت کردن به کار می بستند تا کسی به علت بلندی مقامشان آنها را از خدمت باز ندارد که این خود نشانگر این امر مهم است که خدمتگزاری تا چه اندازه ارزشمند است که برای تحصیل آن تا این اندازه فکر و تلاش صورت گرفته است. امام صادق(ع) درباره ی شیوه ی خدمتگزاری امام زین العابدین (ع) به اهل ایمان درمسافرت فرمود:

«علی بن الحسین (ع) به مسافرت نمی رفت مگر با همراهانی که او را نمی شناختند و بر آنها شرط می کرد که از خدمتگزاران ایشان در رفع نیازهایشان باشد.

یک بار با گروهی همسفر شد که مردی او را دید و شناخت. پس به گروه گفت : آیا این فرد را می شناسید؟ گفتند نه . مرد گفت : این علی بن الحسین(ع) است. پس گروه به سمت او شتافتند و دو دست و دو پایش را بوسیدند وگفتند: ای پسر رسول خدا خواستی ما را به آتش دوزخ بیفکنی اگر دست یا زبان ما به جسارت بر تو بلند می شد آیا تا آخر روزگار هلاک نمی شدیم؟ چه چیز تو را واداشت که چنین کنی؟ امام (ع) فرمود: یک بار با گروهی مسافرت کردم که مرا می شناختند پس به سبب رسول خدا(ص) به گونه ای با من به عطا رفتار کردند که مستحق آن نبودم. ترسیدم که شما هم چنین کنید. از این روپنهان کردن شخصیتم را بیشتر دوست داشتم.»

وسایل الشیعه

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٥/٢/۸

ابراهیم ادهم و توانگر بی ادب

آورده اند که وقتی ابراهیم ادهم در طوافگاه یکی را دید از توانگران مشهور که بر اسبی نشسته بود و طواف می کرد . آن حالت او را منکر نمود [ در نظرش ناپسند و زشت آمد ] .

چون حاجیان از مکه باز گشتند ،  آن مرد از قافله در بادیه جدا ماند . اشرار و عربان اسب او بستدند . و او را بیچاره و برهنه کردند .  پیاده در بادیه همی رفت . ابراهیم ادهم او را بدان حال دید ؛ گفت : هر که بی ادبی کند و در جایی چنان ، که همه پیاده روند ، او سوار باشد ، او را در بیابان پیاده باید رفت .

 
نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٥/۱/٢٥

مهارت تفکر خلاق

یعنی توانایی ابداع فکر و راه حلی که قبلا وجود نداشته است و یا به عبارتی توانایی نوآوری ، خود را محدود ندیدن و از شکست نترسیدن ، هیچ گاه نگوییم ( نمی توانم این کار را بکنم ) و در هر حال سعی خود را بکنیم . این نوع تفکر به تصمیم گیری های مناسب ما کمک می کند . با استفاده از این نوع تفکر ، راه حل های مختلف و پیامدهای هر یک از آن ها بررسی می شوند .

گام های رسیدن به تفکر خلاق

1 – سؤال کردن ( آیا راه دیگری وجود ندارد ؟ )

2 – مثبت نگری

3 – یادگیری فعال

4 – افزایش اعتماد به نفس و خود باوری

5- تشخیص راه حل های جدید برای مشکلات

6 – افزایش اعتماد به نفس

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٥/۱/۱٥

درود بر تو ای رسول خدا درود بر تو ای پیغمبر خدا درود بر تو ای محمد بن عبدالله 
درود بر تو ای خاتم پیغمبران گواهم که تو رساندی رسالت را و بپا داشتی نماز را 
و عطا کردی زکات را و امر به معروف و نهی از منکر کردی و پرستیدی خدا را خالص 
و با اخلاص تا یقین به تو رسید درودهای خدا بر تو و رحمت او و بر اهل و خاندان پاکت 
گواهم به اینکه نیست معبودی جز خدا یگانه و بی شریک هستی و گواهم که محمد بنده 
و رسول خدا و گواهم که تو فرستاده خدایی و تو محمد بن عبدالله و گواهم که تو حق 
رساندی رسالت های پروردگارت را و نصیحت کردی برای امتت و جهاد کردی در راه 
خدا و پرستیدی خدا را تا رسیدی به یقین از روی حکمت و پند نیک و ادا کردی آنچه 
برای توست از حق و تویی مهربان به مؤمنان و سخت گیر بر کافران برساند خدا تو را 
به بهترین شرافت مقام مکرمان حمد خدا را که ما را بوسیله تو از شرک و گمراهی  
نجات داد خدایا پس قرار بده صلوات خودت و درودهای فرشتگان مقربین خودت و 
پیامبران مرسلت و بندگان شایسته ات را و اهل آسمانها و زمین ها و هر که تسبیح تو 
کند ای پروردگار جهانیان از اولین و آخرین بر محمد بنده تو و رسول تو و پیغمبرت 
و امینت و همرازت و دوستت و برگزیده ات و مخصوصت و ویژه ات و بهتر از خلقت 
خدایا بده به او درجه بلند و بیاور برایش وسیله از بهشت و برانگیز او را به 
مقام پسندیده ای که رشک برند بر او اولین و آخرین خدایا تو فرمودی که اگر آنها 
وقتی به خود ستم می کردند می آمدند نزد تو و آمرزش می خواستند از خدا و طلب 
آمرزش می کردند برای آنها رسول می فهمیدند که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است و 
من نزد تو آمدم آمرزش جو توبه کار از گناهانم و من به تو رو آوردم به خدای  
پروردگارم و پروردگارت تا بیامرزد گناهان مرا 
می خواهم از خدا که برگزید تو را و اختیار کرد تو را و راهنمایی کرد تو را و 
رهنمود کرد تو را که رحمت فرستد بر تو براستی خدا و فرشتگانش رحمت خواهند 
برای پیغمبر ای کسانیکه ایمان آورده اید رحمت خواهید بر او و درود فراوان فرستید

 
نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٥/۱/۱

آدمیان  در زندگی خویش کمابیش به هم نوعان خود نیازمندند و انسانیت و اخلاق ایجاب می کند که انسان، نیاز هم نوع خویش را برآورد و هر خدمتی که از دستش بر می آید از دیگران دریغ ندارد. چنین کاری هم خشنودی خدا را در پی دارد وهم سبب همبستگی تالیف قلوب، صفا و صمیمت و افزایش مهر و محبت می گردد.

در روایتی از امام صادق(ع) آمده است که خداوند عزوجل فرموده است:

الخلق عیالی فاحبهم الی الطفهم بهم واسعاهم فی حوائجهم

مردم عیال من هستند محبوب ترین آنها نزد من کسی است که پیش از همه به مردم مهربان باشد و کوشش بیش تری در رفع نیازمندی های آنان کند.

درسخنان گهربار معصومین (ع) پاداش فراوانی نیز برای خدمت برشمرده شده که شمارش همه آنها مجال فراخی می طلبد. امام حسن مجبتی (ع) می فرماید: شنیدم که امیرالمومنان از پیامبر چنین نقل کرد:

هر کس که در برآوردن نیاز برادر مومنش بکوشد نه هزار سال با روزه داری و شب زنده داری خدا را عبادت کرده است.

رسول گرامی اسلام و خاندان پاکش این خصلت را در عالی ترین حد آن دارا بودند و به تعبیر امیر مومنان (ع): هرگز در برابرنیازمندان نه نمی گفت و آنان را جز با برآوردن نیازشان یا سخنی دلنشین مرخص نمی کرد.

امام علی (ع) خود نیز در دستورالعمل حکومتی به مالک اشتر چنین دستور داد:

و اثمر طبک الرحمه للرعیه والمحبه لهم و اللطف بهم

دلت را سرشار از مهربانی و دوستی و لطف به مردم و زیردستان کن

براین اساس معصومین (ع) همه همت خویش را درراه خدمت و رفاه و حل مشکلات مردم به کار می برندو چون پدرانی دلسوز همه مسلمانان را فرزندان خویش می دانستند و آسایش آنان را براحتی خود ترجیح می دادند.

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٥/۱/۱٢

* اگربرای عظمت اسلام و سعادت و آزادی ملت و سر زمین ایران زندگی و هستی خودرا فدا کنم. تنها به وظیفه انسانیت عمل کرده ام .

* شجاع آن است که موافق عقیده اش بگوید و عمل کند

* باید جان انسان از هرگونه قید و بندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادگی خویش را حفظ نماید .

* من با سیاستهایی که آزادی و استقلال ملت ایران و جهان اسلام را تهدید می کند مبارزه می کنم .

* عاقل تا بصیرت پیدا نکند سزاوار نیست سخن بگوید .

* تا علم در مملکت ما قدر و قیمت پیدا نکند مشکل ما حل نمی شود و از دنیا عقب می مانیم .

* ارشاد از روی جهل غیر از فساد و ظلالت نتیجه ندارد

* حقیقت زندگی آزادی است اگر انسان آزاد نباشد مرگ و زندگی اش یکسان است .

* من دوست ندارم  در زندگی به کسی محتاج شوم زیرا چیزی که استقلال و آزادی عقیده را از میان می برد احتیاج است .

* امور مملکت با اظهار عقیده و ایراد حل نمی شود باید به عمل پرداخت .

* تا وقتیکه ظلم هست . همه جا زندان است .

* علت اینکه من هرحرف حقی را بدون ترس به زبان می آورم به خاطرآنست که از کسی چیزی نمی خواهم .

*  نیروی ملت قوی ترین نیرویی است که می تواند با هر دسیسه و تهاجمی مقابله کند .

* قبر من هر کجا باشد زیارتگاه خواهد شد ، ولی تو در جایی میمیری که نه آب باشد و نه آبادانی . ( خطاب به رضا خان) 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٥/۱/٢۱

اسم : محمد

لقب : باقر

کنیه : ابوجعفر

پدر : حضرت سجاد ( ع )

مادر : فاطمه دختر امام حسن مجتبی ( ع )

ولادت : دوشنبه سوم صفر سال 57 هجری

شهادت : دوشنبه هفتم ذیحجه سال 114 هجری

مدت عمر : 57 سال

مدت امامت : 18 سال

محل ولادت : مدینه منوره

محل دفن : مدینه منوره ( بقیع )

همسر : ام فروه

فرزندان : جعفر بن محمد ( ع ) ، عبدالله ، ابراهیم ، و ...

کلام گهربار آن حضرت

1 – هر کس به خدا توکل کند ، مغلوب نشود و هر کس به خدا توسل جوید شکست نخورد .

2 – چهار چیز است که کیفرشان از هر گناهی زودتر به انسان می رسد : کسی که به او خوبی کنی و او پاداش آن را به بدی بدهد ، کسی که تو به او ستمی نکنی و او به توستم کند ، کسی که در کاری با او پیمان بندی و تو به پیمانت وفادار مانی و او خیانت و پیمان شکنی کند و کسی که تو با او رابطه برقرار کنی و او با تو قطع رابطه کند .

3 – بدان که انس و الفت گرفتن با دیگران از خداوند و دشمنی از شیطان است .

 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۱٢/۱

امام علی ( ع ) :

 « مَن سألَ فی صِغَرهِ أجاب فی کِبَرِهِ »


« هر کس در خردسالی سؤال کند ، در بزرگسالی پاسخ

می گوید . »

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۱٠/۳٠

رسول اکرم ( ص ) :

 « مَن بکی صبیٌّ له فأرْضاهُ حتی یُسکِّنه أعطاهُ اللهُ عزوجلَّ

مِنَ الجنةِ حتی یَرضی . »


« هر کس کودک گریان خود را راضی کند تا آرام شود ،

خداوند آن قدر به او می دهد تا راضی شود . »

 
نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۱۱/۳٠

امام محمد باقر ( ع ) می فرمایند : « خداوند عزوجل دوست دارد کسی را که در میان جمع شوخی کند ، به شرط آن که ناسزا نگوید . »                         اصول کافی

مقدمه : شوخ طبعی به ما یاد می دهد و کمک می کند تا لحظات سخت را پشت سر بگذاریم و تنش ها را کاهش دهیم . زمانی که می خندیم مغز ما شروع به ترشح آندروفین می کند .، که موجب احساس شادی ، تحریک قلب و تقویت دستگاه ایمنی می شود . حس شوخ طبعی مانع جدی خشک شدن وظایف پدر و مادر می شود . اگر پدر و مادر در حین تربیت فرزندان شاد و شوخ نباشند نمی توانند فرزندانشان را بدون قید وشرط دوست بدارند . شوخ طبع باشید تا اعتماد به نفس فرزندتان را بالا ببرید . بودا می گوید : « هیچ راهی برای شاد بودن نیست ، شادی خود یک راه است . »

 فواید شوخ طبعی

شوخ طبعی عاملی است که قلب را مهربان می کند .

شوخ طبعی ایجاد کننده ی پیوندهاست ، سردی و بی روحی را از بین می برد و آغاز کننده ی توافق و همکاری و از بین برنده ی خشم و ناراحتی است .

شوخ طبعی قدرت درمان و بهبود دارد .

خنده هورمونهای بوجود آورنده ی فشار روحی را در بدن کاهش می دهد و بهترین داروست .

راههای پرورش شوخ طبعی

الف ـ در نوزادان و کودکان پیش دبستانی : معمولا کودکان بین سه تا چهار ماهگی به طور خود بخودی با صدای بلند می خندند .

1ـبا کودک بازی کنید و او را قلقلک بدهید .

2ـبا یکدیگر حرکات مخصوص کودک را تقلید کنید .

3ـزمانی که گریه می کند او را بلند کنید ناله ها و غز غز کردنش را تسکین دهید و به خشم و ناراحتی او اهمیت دهید .

4ـلبخند بزنید ، بخندید ، و با خنده صحبت کنید . با فرزندتان شوخی و بازی کنید . از یک آیینه بزرگ استفاده کنید تا واکنش ها و شادمانی هر دو طرف را ببینید . از یک ضبط صوت یا ویدئو استفاده کنید و اجازه دهید صداهایی را که تولید می کند بشنود .

5ـفرزندتان را بدون قید و شرط دوست داشته باشید ، و او را به همان طریقی که هست بپذیرید .

ب ـ در سنین دبستان :

1ـدر جوک ها ، معماها ، بازیها و شعرهای فرزندتان شریک شوید و به جوکهای او بخندید . وقتی بچه ها در می یابند که می توانند دیگران را بخندانند احساس اهمیت می کنند .

2ـبا هم فیلم های خنده دار ببینید .

3ـاس ام اس و کتابهای خنده دار و جوک برای او بخوانید و برایش فیلم های کارتونی و کمدی بگذارید .

4_برای او داستانهای با مزه و خاطرات خنده دار در مورد خانواده تعریف کنید .

5ـکارتان را با جدیت انجام دهید اما هرگز خودتان خشن و جدی نباشید .

6ـنظم و ترتیب خود تان را نشان دهید . این عمل موجب همکاری بیشتر می شود و انرژی منفی را از طریق شوخ طبعی خارج می کند نه از طریق عصبانیت یا تنبیه .

7ـکارهای عجیب و غریب انجام دهید . حالت غیر طبیعی و غیر واقعی ولی بی ضرر از خودتان نشان دهید . مثلا غذایی که فرزندتان دوست ندارد و آن را رد می کند لپ لپ وتند تند بخورید .

8ـآرامش و طیب خاطر داشته باشید و سرشار از شگفتی باشید . برای جلب توجه کارهای غیر منتظره و خنده دار انجام دهید . اسباب بازی های فرزندتان را بگیرید و در حالی که با او سر اسباب بازی کشمکش می کنید با آن بازی کنید .

9ـ قوانین را وارونه کنید . مثل یک بچه رفتار کنید . و به بچه تان اجازه دهید که جای پدر و مادر باشند . به سمت اتاقتان بدوید روی تخت بپرید و کارهای او را تقلید کنید .

 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٩/٢٢

سپاس و ستایش دانشگاه آزاد را که ترکش موجب بی مدرکی است و به کلاس اندرش مزید در به دری ، هر ترمی که آغاز می شود موجب پرداخت زر است و چون به پایان رسد مایه ضرر ، پس در هر سالی دو ترم موجود و بر هر ترمی شهریه ای واجب .

از جیب و جان که بر آید       کز عهده ی خرجش به در آید

 
نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۱٠/۱٩

نهادها و سازمان‌های متولی فرهنگ‌سازی عبارتند از خانواده، آموزش و پرورش، رسانه‌ها و نشریات، صدا و سیما، گروههای شغلی و دوستی که هر کدام به نوبه خود در جریان جامعه‌پذیری، تولید و انتقال و اشاعه فرهنگ تاثیر و دخالت دارند. آموزش و پرورش با توجه به دسترسی به مثلث بزرگ خانواده، معلم و دانش‌آموز آماده‌ترین بستر برای ترویج مصرف کالا‌های‌ داخلی در جامعه است. فراهم کردن زمینه و فرهنگ‌سازی برای پذیرش این موضوع در جامعه ضروری است. فرهنگ مصرف کالاهای داخلی نه تنها باید از مدارس بلکه از همان دوران بدو تولد و مهدهای کودک آغاز گردیده و در کودکان نهادینه شود و معلمان در کنار آموزش مطالب درسی، دانش‌آموزان و آینده‌سازان جامعه اسلامی را با مزایای استفاده از مصرف کالاهای داخلی آماده سازند.

آموزش و پرورش و در راس آن معلمین از طریق تحولاتی که در رفتار فردی به وجود می‌آورند در رشد 
و پویایی فرهنگ جامعه تاثیر عمیق می‌گذارد. در حقیقت میزان مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی 
و سیاسی که در تحول جامعه نقش اساسی دارد پیوستگی زیادی به سطح آموزش و پرورش آن کشور دارد. مدارس نه تنها مسئولیت انتقال علم و دانش را بر عهده دارند بلکه ارزش‌های دیگری مانند احساس مسئولیت، 
نظم و انضباط و تعهد در کودکان، نوجوانان و جوانان ایجاد و تقویت می‌کنند.

موسسات آموزشی اعم از مهد کودک‌ها، دبستان‌ها، مدارس راهنمائی، دبیرستان‌ها و دانشگاهها نهاد واسطه خانواده و جامعه هستند و نقش برجسته‌ و مهم دارند. معلمان، دبیران و اساتید معماران آینده جامعه خویشند. 
با سرمایه‌گذاری بر روی آینده‌سازان کشور اسلامی می‌توان در همه زمینه‌ها به سرمنزل مقصود رسید، همچنان که امام خمینی (ره) فرمودند: « چشم امید من به شما دانش‌آموزان است.»

آموزش و پرورش نقش مهمی در ترویج فرهنگ، عادات، نگرش‌ها و رفتار در سطح ملی دارد. چنانچه فردی از همان دوران کودکی به درستی آموزش داده شود نسل آینده نیز پیشرفتهایی خوبی خواهد داشت و پیرو آن نسل بعد از آنها نیز همینطور خواهد شد. آموزش و پرورش به عنوان موثرترین ارگان در کنار نهاد خانواده می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در ایجاد نگرش‌ها و  رفتارها در ترویج فرهنگ مصرف داشته باشد.

فرهنگ صحیح مصرف مساله‌ای چند بعدی است که مهمترین ابعاد آن مسائل فرهنگی، ساختاری، اقتصادی، آموزشی و عملکردی می‌باشد.

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۱٠/٩

حکیمی را گفتند : نعمت چیست ؟

گفت : نعمت در هشت چیز است بی نیازی ، امنیت ، صحت ، جوانی ، حسن خلق ، عزت ، برادران و زنی صالح .

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

حکیمی را پرسیدند : آن چیست که اگر تکرار شود نیز ملولی نیاورد ؟

گفت : هشت چیز است ، نان گندم ، گوشت گوسفند ، آب خنک ، جامه ی نرم ، رختخواب ملایم ، بوی خوش ، دیدن محبوب و سخن با برادران صدیق .

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۱٠/۱٦

الَّذِینَ إِنْ مَکَّنَّاهُمْ فِی الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّکَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)

همان کسانی که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم، نماز را برپا می‌دارند، و زکات می‌دهند، و امر به معروف و نهی از منکر می‌کنند، و پایان همه کارها از آن خداست!

﴿الحج‏، 41

یاران خدا هرگز پس از پیروزى ، همچون خودکامگان و جباران ، به عیش و نوش و لهو و لعب نمى پردازند، و در غرور و مستى فرو نمى روند، بلکه پیروزیها و موفقیتها را نردبانى براى ساختن خویش و جامعه قرار مى دهند آنها پس از قدرت یافتن تبدیل به یک طاغوت جدید نمى شوند، ارتباطشان با خدا محکم و با خلق خدا نیز مستحکم است چرا که صلوة (نماز) سمبل پیوند با خالق است ، و زکات رمزى براى پیوند با خلق ، و امر به معروف و نهى از منکر پایه هاى اساسى ساختن یک جامعه سالم محسوب مى شود و همین چهار صفت براى معرفى این افراد کافى است

و در سایه آن سایر عبادات و اعمال صالح و ویژگیهاى یک جامعه با ایمان و پیشرفته فراهم است .

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٩/۱۸

تمام زهر کین در من اثر کرد / هلالی چهره ی قرص قمر کرد

و دشمن با همین زهر ستمگر / تو گویی خنجری در این جگر کرد

××××××××××××××

دلم برای تو پر می کشد امام غریب

غمت ز سینه شرر می کشد امام غریب

زیارت تو که فوق همه زیارت هاست

دل مرا به سفر می کشد امام غریب

×××××××××××× 

شب شهادت مولای مهرپرور ماست

کسی که سایه لطفش پناهِ کشور ماست

شب شهادت هشتم امام معصوم است

که آستانه او قبله گاه باور ماست

شهادت امام رضا(علیه السلام) تسلیت باد

 

××××××××××××××

ای غریبی که ز جد و پدر خویش جدایی

خفته در خاک خراسان، تو غریب الغربایی

این رواق تو و صحن و حرمت همچو بهشت است

روضه ات جنت فردوس مسما به رضایی . . .

×××××××××××××

کوثر اشک من از ساغر و پیمانه، توست

دل آتش‌زده‌ام، شمع عزاخانه تـوست

جگر سوخته، خاکستر پروانه تـوست

شعله‌های دلم از آه غریبـانه تـوست

×××××××××××


کعبه ‎ی اهل ولاست صحن و سرای رضا

شهر خراسان بُوَد کرب و بلای رضا

در صف محشر خدا مشتری اشک اوست

هر که در اینجا کند گریه برای رضا

از در باب الجواد می شنوم دم به دم

یا ابتای پسر، وا ولدای رضا

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٩/۱٦

خوبی کنید همانطور که خدا به شما خوبی کرده است.   قرآن کریم - سوره قصص – آیه77

*نهج البلاغه:آن که پاداش الهی راباوردارد؛دربخشش سخاوتمنداست.

*برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره درنروید.

*همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم. ((پائولو کوئلیو))

*هیچ کس آن قدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد و هیچ کس آن قدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد.

*آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می گردد، ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است. زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آن چه هستند تصور می کند.

*ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوارترین کارجهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند.

*کائنات وقتی فهمید که شما مصمم در رسیدن به هدفتان هستید، علائم و راه های رسیدن به هدف را به شما نشان می دهد.

*مثل یک پادشاه صبحانه بخورید، مثل یک شاهزاده ناهار و مثل یک گدا شام بخورید.

*زندگی شما می‌تواند به زیبایی رویاهایتان باشد. فقط باید باور داشته باشید که می‌توانید کارهای ساده‌ای انجام دهید

*این که دیگران راجع به شما چه فکری می‌کنند، به شما مربوط نیست.

* چند روزی که در این خانه تن مهمانی          با ادب باش که خاصیت مهمان ادب است.

* صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را        نیکی چه بدی داشت که یک بار نکردی؟

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٩/۱٤

1ـ همیشه تکالیف خود را در یک دفترچه ی مخصوص یادداشت کنید یا طرح یادداشت همراه کتاب را اجرا نمایید.

2ـ محیط آرام را انتخاب کنید و همیشه در یک مکان ثابت مطالعه کنید. و محیط از نظر نور و گرما مناسب باشد.   

3ـ زمان و مکان و مدت مطالعه در طول روز مشخص باشد. و مدت زمانی را که برای  مطالعه یک کتاب صرف می کنید، با مداد در بالای صفحه بنویسید.

4ـ  از خم شدن روی کتاب و دفتر خود داری کنید.

5 ـ مطالعه و مرور را قبل از امتحان انجام دهید نه شب امتحان.

6 ـ مطالعه ی مداوم باعث خستگی می شود پس اندکی هم استراحت لازم است.

7ـ درس هر روز را همان روز بخوانید و تکالیف و تمرین های آن را همان روز بنویسید و جواب دهید. (رمز اصلی موفقیت در درس و مدرسه)

8ـ رمز شاگرد اول شدن:   علاوه بر انجام نکته ی بالا، باید که همیشه یک درس از معلم جلوتر باشید.

9ـ زیر مطالب مهم، هنگام مطالعه خط بکشید یا علامت پرانتز بگذارید و یا مطالب مهم را در برگه یا دفتری یادداشت نمایید.   

10ـ  در طول امتحانات به اندازه ی کافی استراحت کنید. غذای مناسب بخورید و از بیدار خوابی بپرهیزید.

11ـ در هر درسی آن چه را که خود، خوب یاد گرفته اید به دیگران یاد بدهید تا هم پی به اشکال های خود ببرید و هم آن مطلب را خوب یاد بگیرید و فراموش نکنید که پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است.

12ـ ورقه های امتحانی خود را دور نریزید و شب های امتحان آن ها را مرور کرده و اشتباه های خود را اصلاح نمایید و خوب یاد بگیرید.

13 ـ توجه به محتوای کتاب و مطالب دفتر و نوشته های جنبی، در آمادگی برای امتحان موثر است.

14 ـ در جلسه ی امتحان، پس از دریافت برگه، ابتدا نگاهی کلی به همه ی سوال ها نمایید و بعد شروع به پاسخ دادن کنید و از همه مهم تر این که اول سوال هایی را پاسخ دهید، که جواب آن ها را می دانید و راحت تر است.

15ـ اعتماد به نفس و آرامش نقش مهمی در موفقیت دارد.

16ـ اگر بخواهید بهترین مطالب را از کتاب به دست بیاورید، لازم است یک ربع ساعت را در خواندن و سه ربع ساعت را در درک کردن و سه ربع دیگر ساعت را به فکر کردن در اطراف آن چه خوانده شده است، صرف کنید.

17ـ قبل از مطالعه وضو بگیرید، نیت کنیدکه می خواهید درس فارسی یا عربی یا هر درس دیگر بخوانید و درس را با نام و یاد خدا شروع کنید.

18- برای یادگیری فرمول ها و نکات مهم می توانید از روش (( نبین و از بر کن )) استفاده کنید. به این صورت که ابتدا آن فرمول یا نکته‌ی مهم یا عبارتی را که می  خواهید از بر کنید. در برگه ای نوشته به مدت یک تا دو دقیقه به آن خوب نگاه کنید. سپس چشم های خود را بسته و با دست های خالی (بدون خود کار و مداد ) چهار مرتبه از آن روی هوا بنویسید. با این روش، همه ی مطالب به طور مستقیم وارد حافظه‌ی بلند مدت شما شده و خیلی دیر فراموش می کنید. (در روز های بعد اگر آن مطالب به یاد شما آمد آن ها را همان طور که گفته شد، تمرین و تکرار کنید تا برای همیشه ثبت شود و هرگز فراموش نکنید. )

19- برنامه‌ی درسی شبکه‌ی آموزشی تلویزیون را پیدا و بررسی کنید و ببینید که درس‌های مورد نظر شما را در چه روزها و ساعت‌هایی پخش می‌کند. آن را خوب نگاه کنید. بدون شک مفید فایده واقع خواهد شد. (کلاس خصوصی رایگان ). و فهرست برنامه ها ی شبکه ی آموزش را، در شبکه ی پیام نما، صفحه ی 847بیابید.

20ـ آخرین و مهمترین نکته در یادگیری علم و دانش این که : خدا را هرگز فراموش نکنید و هر کاری را که می خواهید آغاز کنید با نام و یاد خدا باشد و خداوند شما را در ادامة راه یادگیری بهتر یاری می کند. خدای را نیز شکر و سپاس گزار باشید چرا که : شکر نعمت، نعمتت افزون کند با آرزوی موفقیت و سربلندی برای شما خوبان و باقی بقایتان

 

پیشنهادهای هنگام مطالعه :

دانش آموز عزیز لطفا هنگام مطالعه  به موارد زیر توجه داشته باشید.

1- هدف  2- اعتماد  3- برنامه ریزی  4- خونسردی   5- علاقه  6- تفکر و اندیشه مثبت   7- احساس رضامندی   8- تمرکز حواس   9- طبقه بندی مطالب   10 - فهمیدن مطالب 1۱ - فعال بودن   12- فشار نیاوردن به حافظه   13- اجتناب از مطالعه اجباری 14- استراحت مطلق پس از مطالعه علمی  15-فهمیدن مطالب و خلاصه برداری  16- تکرار 17- تحرک و ورزش    18- مکان مطالعه    19- نور و حرارت مکان مطالعه   20 - زمان مطالعه 21- مطالعه هنگام شب قبل از خواب و صبح زود    22- وضعیت بدن در هنگام مطالعه 23- یادداشت برداری و خلاصه نویسی    24- تندخوانی     25- حداکثر استفاده از تجربیات     26- برقراری پیوند بین مطالب آموخته شده   27- تصویر سازی ذهنی و تجسم عینی    28- خط کشیدن زیر عبارات مهم    29- بیان مطالب     30- دقت کافی برای مطالعه31- از بر خواندن    32- برگه نکته ها    33- استفاده از نقشه ها و تصاویر34- تقسیم مطالب  35- تمرکز نیرو   36- تغذیه مناسب  ( غذا و اکسیژن  )  37- عدم استفاده از دخانیات 38- سلامت و آرامش ذهنی و عاطفی

  39ـ هر  روز یک صفحه قرآن با معنی بخوانید.

40ـ هنگام مطالعه با وضو باشید و قبل از مطالعه یک بار آیه الکرسی را بخوانید. 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٩/۱۱

ائمه طاهرین (ع) خود متخلق به این صفت حسنه بوده و مسلمانان را نیز به بیان شوخی  ومزاح توصیه نموده اند .ناگفته نماند که ائمه معصومین برای شوخی حد و مرز قائل بوده و به ویژه رویه برخی افراد که شوخی کردن را با تمسخر دیگران همراه می کنند مورد نکوهش قرار داده اند .

پیامبر اکرم (ص) که خود نیز شوخ طبع بودند،شوخی جالبی با بلال دارند که خواندن آن خالی از لطف نیست

پیامبر به پیرزنی از قبیله اشجع فرمود: پیرزنان وارد بهشت نشوند. بلال حبشی که سیاه چهره بود، آن پیرزن را ناراحت دید و جریان را به رسول الله(ص) باز گفت. پیامبر(ص) فرمود: سیاه هم به بهشت نمی‌رود. بلال و پیرزن هر دو ناراحت بودند که ناگهان عباس، عموی پیامبر که پیرمرد بود، آن دو را دید و حال آن دو را برای پیامبر بازگو کرد. رسول خدا(ص) فرمود: پیرمرد هم به بهشت نمی‌رود. همه غمگین شده بودند. پیامبر(ص) که چنین دید، همه آنان را فراخواند، دلشان را نرم کرد و فرمود: "خداوند، پیرزنان، پیرمردان و سیاهان را به نیکوترین شکل بر می‌انگیزاند و آنان جوان و نورانی شده به بهشت می‌روند. 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٩/۱٢

امروزه آموزش و پرورش رسمی در پی آمادگی برای زندگی آینده از طریق یادگیری مفید و مؤثر است وکلا" تدریس عبارتست از:

تعامل یا رفتار متقابل معلم و دانش آموز بر اساس طرح منظم و هدفدار برای ایجاد تغییرات مطلوب و تسهیل یادگیری فرد و شناخت او از جهان است.

و تدریس خوب : تدریسی است که به خوب یاد گرفتن فراگیران کمک کند. در این فرایند یادگیرنده باید فعال باشد. به بحث بپردازد،مسائل را حل کند و با استفاده از راهنمایی های معلم به کسب تجربه بپردازد.

معلمان در حالی که به شاگردان در کسب اطلاعات ، مهارتها، راههای تفکرو ابراز نظرات خود کمک می کنند، باید به آنان نحوه ی یادگیری را نیز درس دهند.

چگونگی انجام تدریس اثر بسیاری بر توانایی شاگردان برای آموزش خودشان دارد . معلمان موفق تنها ارائه دهندگان مطالب نیستند بلکه آنان شاگردان خود را به تکالیف شناختی و اجتماعی وادار می نمایند و به آنان چگونگی کسب، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات را می آموزند تا چگونگی فراگیری را یاد بگیرند و منابع را به طور مؤثر به کار ببرند.لذا نقش عمده تدریس ،خلق یادگیرندگان فعال ، خلاق و قدرتمند است.

 

توصیه هایی برای داشتن یک تدریس موفق و رضایت بخش

 

1- با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.

2- اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم.

3- زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم.

4- وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم.

5- سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم.

6- به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم.

7- با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهره بشّاشی داشته باشیم.

8- احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم.

9- تلاش کنیم فضایی عاطفی بوجود آوریم.

10- سعه ی صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم.

11- وفای به عهد، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم.

12- به هنگام تدریس؛ آرامش خود را حفظ کنیم.

13- از قضاوت ناصحیح نسبت به دانش آموزان پرهیز کنیم.

14- اشتباهات خود را توجیه نکنیم.

15- از علماء ،بزرگان و شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم.

16- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.

17- پرگوئی نکنیم، در واقع آنقدر بگوئیم که می توانیم بشنویم.

18- رازدار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم.

19- از تعصب بیجا بپرهیزیم.

20- از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.

21- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم.

22- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم.

23- در تدریس ذوق و سلیقه به کار ببریم.

24- آرام و شمرده تدریس کنیم.

25- ساده تدریس کنیم ؛اما عمیق.

26- در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم.

27- ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسایی و هدایت کنیم.

28- بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.

29- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.

30- به دانش آموزان توجه و نگاه یکسان داشته باشیم.

31- با دانش آموزان همدردی کنیم.

32- از تشویق به موقع غافل نشویم.

33- سخن دانش آموزان را بی مورد قطع نکنیم.

34- کارها و فعالیتهای مربوط به کلاس را بین دانش آموزان تقسیم و به آنها مسئولیت بدهیم.

35- در هنگام موعظه ، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.

36- به مقررات محیط آموزشی احترام بگذاریم.

37- سعی کنیم کردار و رفتار خوبی از خود نشان دهیم.

38- پیش از تدریس، شناختی اجمالی از وضعیت ، موقعیت و سطح معلومات دانش آموزان بدست آوریم.

39- بیش از اندازه در کار دانش آموزان ، خود را دخالت ندهیم.

40- به کار خویش ایمان داشته باشیم.

41- سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش دانش آموزان سبک نکنیم.

42-مقررات خشک و افراطی را زا کلاس دور کنیم.

43- نسبت به فعالیت دانش آموزان بی تفاوت و بی توجه نباشیم.

44- در تدریس از گروه گرائی و خط بازی خودداری کنیم.

45- بر موضوعات درسی ، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم.

46- در افزایش آگاهیها و محتوای علمی و درسی خود بکوشیم.

47- به سؤالات دانش آموزان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.

48- مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم.

49- برنامه ریزی درسی داشته باشیم.

50- از ابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنیم.

51- از روشهای تدریس و نحوه ی به کار گیری آنها آگاه باشیم.

52- به کیفیت شروع ، ادامه و پایان درس توجه داشته باشیم.

53- به هنگام تدریس مطالب ، تنوع را فراموش نکنیم.

54- از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنیم.

55- در هر درس مطالب نو وتازه ای بیان کنیم.

56- سعی کنیم دانش آموزان در ارتباط با درس فعالیت عملی داشته باشند.

57- دانش آموزان را نسبت به یادگیری درس تشنه کنیم.

58- در صورتی که احساس خستگی در چهره دانش آموزان مشاهده کردیم، از ادامه تدریس خودداری کنیم.

59- سعی کنیم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنیم.

60- موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.

61- درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.

62- بیش از اندازه ی معمول به جزوه ، کتاب و یا متن درس نگاه نکنیم.

63- از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم.

64- جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم.

65- از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم.

66- در هنگام تدریس ، در یک مکان ثابت توقف نکنیم.

67- دقت کنیم تمرینها یا مسائل ( تکالیف) در حد توان دانش آموزان باشد.

68- در هنگام تدریس از وسائل و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم.

69- در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم.

70- خلاصه ی درس را در انتهای تدریس بازگو و از دانش آموزان نیز بخواهیم.

71- ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی ، سادگی است .

72- در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگوئی مناسب برای دانش آموزان باشیم.

73- نتایج ازمونها را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.

74- در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.

75- در تمام کارهای خود ، قاطعیت و برش داشته باشیم.

76- دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنیم.

77- در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه دانش آموزان را به خود جلب کنیم.

78- فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهیم.

79- از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی از سؤالات قادر نیستیم ، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.

80- تجارب تازه خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و به یاد داشته باشیم که معلم هنرمند کسی است که با ایجاد شرایط و موقعیتهای مناسب آموزشی ، خود کمتر تدریس می کند ، ولی دانش آموزان بیشتر یاد می گیرند.

 

مأخذ : ابراهیم هاشم لو ، ماهنامه فرهنگ و تعاون

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٩/۱٠

دانشمندی یکی را گفت چرا تحصیل علم نمی کنی؟ 
آن شخص گفت: آنچه خلاصه علم است به دست آورده ام. دانشمند از او پرسید: که خلاصه علم چیست؟ 
گفت: پنج چیز است:

اول: آنکه تا راست به اتمام نرسد، دروغ نگویم.

دوم: آنکه تا حلال منتهی نشود، دست به حرام دراز نکنم.

سوم: آنکه تا از تفتیش نفس خود فارغ نشدم، به جستجوی عیب مردم نپردازم.

چهارم: آنکه تا خزانه رزق خداوند به آخر نرسد، به در هیچ مخلوق احتیاج نبرم.

پنجم: آنکه تا قدم در بهشت ننهم، از کید شیطان و از غرور نفس نافرمان، غافل نباشم.

 
نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٩/٥

چون تیغه ی ذوالفقار حق، منجلی اند

“سرباز ولایت” اند و یار ولی اند

الحق که “محمدی” ترین “فاطمیون”

آنان که “بسیجیان” راه “علی” اند

*****

 بسیجی مــنـطقش حبّ حسین است

بسیجی عاشــق پـیـر خمین است

بسیجی در کامــش اقتدار است

بسیجی در مرامش ابتـکـار است

بسیجی سربلـند و سرفـراز است

برای کـشـورش آینده ساز است

*****

 بسیج دلیر مردی است که خرمی خرمشهر , آزادی آبادان , محبت مهران , دل انگیزی دزفول , شیرینی قصر شیرین , سرور سوسنگرد , بهار بستان , مهر موسیان و خلاصه امنیت و آرامش ایران و دین مرهون شجاعت اوست .

*هفته بسیج مبارک*

*****

 بسیجی مـعــنـی صــبــر و قـناعت

بسیجی مکتــبـش نــور و شــهادت

بسیجی اسوه اش چمران و همت

بسـیـجــی معنی ایثـار و غــیرت

بسیجی شور و عشق است و رشادت

بسیجی رهـــسپار اســت با ولایت

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٧/۳

 یه وقت باید بجنگی، تو جبهه ها تو میدون

یه وقتی هم که جبهه، میشه همین خیابون

غصه نخور بسیجی، اینم یه جور جهاده

موندنه تو راه حق، نه آسونه نه ساده

 بسیج تندیس پایداری و رمز جاوید مبارزه ومخاصمه با بیدادگرانند و نام طوفانی آن , حجم پوشالی سکوت و سازش را به فریادی عصیانگر علیه زورمداران تاریخ مبدل کرد.

*هفته بسیج مبارک*

*****

 تا “چفیه” به دوش، “چکمه” بر پا دارد

بر دیده همیشه “امر مولا” دارد

این “هیمنه” و “صلابت” اش، دشمن ترس

با نام “بسیج” عشق معنا دارد

 

***** 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/۳

 بسیج برای جوانان، شور آفرین است،برای دوستان، امید آفرین است،و برای دشمنان بیم آفرین است.

(مقام معظم رهبری)

*****

 بسیجی تابع اسلام ناب است

 لوایش تیغ سرخ آفتاب است

کدام اسلام؟ اسلام حسینی

 که جاری شد ز لبهای خمینی

هفته بسیج مبارک

*****

 چون نهالی باطراوت، پرگهر باشد بسیج

میوه اش شیرین، درخت پر ثمر باشد بسیج

نور ایمان و فضیلت در دلش تابان شده

زهد و تقوا و صداقت خوی خوش دارد بسیج

حافظ قرآن و دین و پاسداری از وطن

پرچم اسلام را بردوش خود دارد بسیج

سلامتی همه ی بچه بسیجی ها صلوات

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/٢۸

وَ لاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سَاءَ سَبِیلاً (22)

با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده‌اند، هرگز ازدواج نکنید! مگر آنچه درگذشته (پیش از نزول این حکم) انجام شده است؛ زیرا این کار، عملی زشت و تنفرآور و راه نادرستی است.

﴿النساء، 22

حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهَاتُکُمْ وَ بَنَاتُکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خَالاَتُکُمْ وَ بَنَاتُ الْأَخِ وَ بَنَاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهَاتُکُمُ اللاَّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ وَ رَبَائِبُکُمُ اللاَّتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسَائِکُمُ اللاَّتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلاَئِلُ أَبْنَائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاَبِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ کَانَ غَفُوراً رَحِیماً (23)

حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران، و خواهران، و عمه‌ها، و خاله‌ها، و دختران برادر، و دختران خواهر شما، و مادرانی که شما را شیر داده‌اند، و خواهران رضاعی شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرتان که در دامان شما پرورش یافته‌اند از همسرانی که با آنها آمیزش جنسی داشته‌اید -و چنانچه با آنها آمیزش جنسی نداشته‌اید، (دختران آنها) برای شما مانعی ندارد- و (همچنین) همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند (-نه پسرخوانده‌ها-) و (نیز حرام است بر شما) جمع میان دو خواهر کنید؛ مگر آنچه در گذشته واقع شده؛ چرا که خداوند، آمرزنده و مهربان است.

﴿النساء، 23

در ایـن آیـات بـه مـحـارم یـعـنى زنانى که ازدواج با آنها ممنوع است اشاره شده است و بر اساس آن محرمیت از سه راه ممکن است پیدا شود.

1 - ولادت که از آن تعبیر به ((ارتباط نسبى )) مى شود.

2 - از طریق ازدواج که به آن ((ارتباط سببى )) مى گویند

3 - از طریق شیرخوارگى که به آن ((ارتباط رضاعى )) گفته مى شود.

نخست اشاره به محارم نسبى که هفت دسته هستند کرده و مى فرماید:

((مادران شما و دخترانتان و عمه ها و خاله هایتان و دختران برادر و دختران خواهرانتان بر شـمـا حـرام شـده انـد)) (حـرمـت عـلیـکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت ).

باید توجه داشت که منظور از مادر فقط آن زنى که انسان بلا واسطه از او تولد شده ، نـیـسـت بـلکـه جـده و مـادر جـده و مـادر پـدر و مـانـنـد آنـهـا را شـامـل مى شود همان طور که منظور از دختر، تنها دختر بلا واسطه نیست بلکه دختر و دختر پـسـر و دخـتـر دخـتـر و فرزندان آنها را نیز در بر مى گیرد و همچنین در مورد پنج دسته دیگر.

نـاگـفـتـه پـیـدا اسـت کـه هـمـه افـراد طـبـعـا از این گونه ازدواجها تنفر دارند و به همین دلیل همه اقوام و ملل (جز افراد کمى ) ازدواج با محارم را ممنوع مى دانند و حتى مجوسى ها کـه در مـنـابـع اصلى خود قایل به جواز این گونه ازدواج ها بوده اند، امروز آن را انکار مى کنند.

گرچه بعضى کوشش دارند که این موضوع را ناشى از یک عادت و رسم کهن بدانند ولى مـى دانـیـم عـمـومیت یک قانون در میان تمام افراد بشر، در قرون و اعصار طولانى ، معمولا حکایت از فطرى بودن آن مى کند، زیرا رسم و عادت نمى تواند عمومى و دائمى گردد.

از ایـن گـذشـتـه امـروز ایـن حـقیقت ثابت شده که ازدواج افراد همخون با یکدیگر خطرات فـراوانـى دارد یعنى بیمارى نهفته و ارثى را آشکار و تشدید مى کند (نه این که خود آن تـولیـد بـیـمـارى کند) حتى بعضى ، گذشته از محارم ، ازدواج با اقوام نسبتا دورتر را مانند عموزاده ها را با یکدیگر خوب نمى دانند، و معتقدند خطرات بـیـمـاریـهـاى ارثـى را تشدید مى نماید[1] . ولى این مساءله اگر در خویشاوندان دور مشکلى ایـجـاد نکند (همانطور که غالبا نمى کند) در خویشان نزدیک که ((همخونى )) شدیدتر است مسلما تولید اشکال خواهد کرد.

بـه عـلاوه در مـیـان مـحـارم جـاذبـه و کـشش جنسى معمولا وجود ندارد زیرا محارم غالبا با هم بزرگ مى شوند و براى یکدیگر یک موجود عادى و معمولى هستند و موارد نادر و استثنایى نمى تواند مقیاس قوانین عمومى و کلى گردد و مى دانیم که جاذبه جنسى ، شرط استحکام پیوند زناشویى است ، بنابر این اگر ازدواجى در میان محارم صورت گیرد، ناپایدار و سست خواهد بود.

سپس به محارم رضاعى اشاره کرده و مى فرماید: ((و مادرانى که شما را شیر مى دهند و خـواهـران رضـاعـى شـمـا بـر شـمـا حـرامـنـد)) (و امـهاتکم اللاتى ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه ).

گـرچه قرآن در این قسمت از آیه تنها به دو دسته یعنى خواهران و مادران رضاعى اشاره کرده ولى طبق روایات فراوانى که در دست است ، محارم رضاعى منحصر به اینها نیستند، بـلکـه طـبـق حـدیـث مـعـروف کـه از پـیـغـمـبـر اکـرم (صـلى الله عـلیـه وآله ) نـقـل شـده : ((یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب ؛ تمام کسانى که از نظر ارتباط نسبى حرامند از نظر شیرخوارگى نیز حرام مى شوند)).

البته مقدار شیرخوارگى که تاثیر در محرمیت مى کند و همچنین شرایط و کیفیت آن ، ریزه کاریهاى فراوانى دارد که در کتابهاى فقهى آمده است .

فـلسـفـه تـحریم محارم رضاعى این است که با پرورش گوشت و استخوان آنها با شیر شخص معینى شباهت به فرزندان او پیدا مى کند، مثلا زنى که کودکى را به اندازه اى شیر مى دهد که بدن او با آن شیر نمو مخصوصى مى کند یک نوع شباهت در میان آن کـودک و سـایـر فرزندان آن زن پیدا مى شود و در حقیقت هر کدام جزیى از بدن آن مادر محسوب مى گردند و همانند دو برادر نسبى هستند.

و در آخـریـن مـرحـله اشـاره بـه دسته سوم از محارم کرده و آنها را تحت چند عنوان بیان مى کند:

1 - ((و مادران همسرانتان )) (و امهات نسائکم ).

یـعـنـى بـه مجرد اینکه زنى به ازدواج مردى در آمد و صیغه عقد جارى گشت مادر او و مادر مادر او هر چه بالاتر روند بر او حرام ابدى مى شوند.

2 - ((دخـتـران هـمسرانتان که در دامان شما قرار دارند به شرط اینکه با آن همسر آمیزش جـنـسـى پـیـدا کـرده باشید)) (و ربائبکم اللاتى فى حجورکم من نسائکم اللاتى دخلتم بهن ).

یـعنى تنها با عقد شرعى یک زن ((دختران او)) که از شوهر دیگرى بوده اند بر شوهر حرام نمى شوند، بلکه مشروط بر این است که علاوه بر عقد شرعى با آن زن هم بستر هم شـده بـاشد. وجود این قید در این مورد تایید مى کند که حکم مادر همسر که در جمله سابق گذشت مشروط به چنین شرطى نیست ،

گـرچـه ظـاهـر قـیـد ((فـى حجورکم ))؛ در دامان شما باشند)) چنین مى فهماند که اگر دختر همسر از شوهر دیگر در دامان انسان پرورش نیابد بر او حرام نیست ولى به قرینه روایـات و مـسـلم بـودن حکم ، این قید به اصطلاح قید احترازى نیست بلکه در واقع اشاره بـه نـکـته تحریم است زیرا این گونه دختران که مادرانشان اقدام به ازدواج مجدد مى کنند معمولا در سنین پائین هستند و غالبا در دامان شوهر جدید همانند دختر او پرورش مى یابند، آیـه مـى گـوید اینها در واقع همچون دختران خود شما هستند، آیا کسى با دختر خود ازدواج مى کند؟ و انتخاب عنوان ((ربائب )) که جمع ((ربیبه )) به معنى تربیت شده است نیز به همین جهت مى باشد.

به دنبال این قسمت براى تاکید مطلب اضافه مى کند که : ((اگر با آنها آمیزش جنسى نداشتید دخترانشان بر شما حرام نیستند)) (فان لم تکونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم ).

3 - ((و هـمـسـران فـرزنـدانـتـان کـه از نـسـل شما هستند.)) (و حلائل[2] ابنائکم الذین من اصلابکم ).

در حـقـیـقـت تـعـبـیـر ((مـن اصـلابـکـم )) (فـرزنـدانـى کـه از نسل شما باشند) براى این است که روى یکى از رسوم غلط دوران جاهلیت خط بطلان کشیده شـود، زیـرا در آن زمـان مـعـمـول بود افرادى را به عنوان فرزند خود انتخاب مى کردند، یـعـنـى کـسـى کـه فـرزند شخص دیگرى بود به نام فرزند خود مى خواندند و فرزند خـوانـده مـشـمـول تـمـام احـکـام فـرزنـد حـقـیـقـى بـود، و بـه هـمـیـن دلیـل بـا هـمـسـران فرزند خوانده خود ازدواج نمى کردند فرزند خواندگى و احکام آن در اسلام به کلى بى اساس است .

4 - ((و براى شما جمع در میان دو خواهر ممنوع است )) (و ان تجمعوا بین الاختین ).

یعنى ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نیست ، بنابر این اگر با دو خواهر یا بیشتر در زمانهاى مختلف و بعد از جدایى از خواهر قبلى انجام گیرد، مانعى ندارد.

و از آن جـا کـه در زمـان جـاهـلیـت جـمـع مـیـان دو خـواهـر رایـج بـود، و افـرادى مـرتکب چنین ازدواج هـایى شده بودند قرآن بعد از جمله فوق مى گوید: ((مگر آنچه درگذشته واقع شده )) (الا ما قد سلف ).

یعنى این حکم (همانند احکام دیگر) عطف به گذشته نمى شود، و کسانى که قـبـل از نـزول ایـن قـانـون ، چـنین ازدواجى انجام داده اند کیفر و مجازاتى ندارند، اگر چه اکنون باید یکى از آن دو را انتخاب کرد، و دیگرى را رها کنند.

در پایان آیه مى فرماید: ((خداوند آمرزنده و مهربان است )) (ان الله کان غفورا رحیما).

رمـز ایـنـکـه اسلام از چنین ازدواجى جلوگیرى کرده شاید این باشد، که دو خواهر به حکم نـسـب و پـیـونـد طبیعى نسبت به یکدیگر علاقه شدید دارند، ولى به هنگامى که رقیب هم شـونـد طـبـعـا نـمى توانند آن علاقه سابق را حفظ کنند، و به این ترتیب یک نوع تضاد عـاطـفـى در وجـود آنـهـا پـیـدا مـى شـود، که براى زندگى آنها زیانبار است ، زیرا دائما انـگـیـزه ((مـحـبـت )) و انـگـیـزه ((رقـابـت )) در وجـود آنـهـا در حال کشمکش و مبارزه اند[3]. - [1] البته در اسلام ازدواج عموزاده ها و مانند آن با یکدیگر تحریم نشده زیرا همانند ازدواج با محارم نیست و احتمال بروز حوادثی از این گونه ازدواجها کمتر است و ما خود شاهد موارد زیادی از این گونه ازدواج ها بوده ایم و فرزندانی که ثمرات این ازدواجها بوده اند سالم و از نظر فکری پراستعداد بوده اند

[2] -  -«حلائل» جمع «حلیلة» از ماده «حل» به معنی زنی است که بر انسان حلال است ، و یا از ماده «حلول» به معنی زنی است که با مردی در یک محل زندگی و آمیزش جنسی دارد

[3] - تفسیر نمونه ، سوره نسا 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٦/٢٩

هیجدهم ذی الحجه روزغدیر خم را مسلمین خصوصا شیعیان عید شمرده اند دانشمندان لغت و زبان‌شناسی عید را از مشتقات ماده"ع و د" به معنای بازگشت می‌دانند و در نوروز بازگشت حیات را به پیکر سرد گرامی ‌می‌دارند حیاتی که در هجوم خزان به سردی می‌گراید و دربیداد سرمای زمستان تا مرز نیستی پیش می‌رود تا آنجا که گویی هرگز نبوده است.

در مقام تطبیق این نکته با موازین مکتبی و مذهبی باید گفت عید آدمی‌بزرگداشتِ بازگشتِ حیاتِ معنویِ انسان است. در چنین باوری نوروز انسان روزی استکه وی به خویشتن باز گردد و گمشده‌اش را دریابد. مثلا در ماه مبارک رمضان آدمی‌بعد از سی روز جهاد و مجاهده با نفس سرکش تمام ناخالصی‌های وجودش را ذوب می‌کند تا عبودیت ناب در آن تجلی کند و آنگاه عید فطر است. پس عید اسلامی‌بازگشت حیات است و تعیین آن بر عهده شرع اقدس. غدیر بنا بر این تفسیر هر دو شرط را دارد یعنی هم بازگشت به خوبشتن است.و هم از طرف شرع مشخص شده است.

 

غدیر بازگشت حیات دوباره اسلام است.علاوه اینکه عید غدیر تشریع هم شده است در زیر به نمونه هایی از روایاتی که غدیر را عید شمرده‌اند اشاره می‌شود:فرات بن ابراهیم کوفی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که ایشان به نقل از پیامبر اکرم فرمودند«یوم غدیر‌خم افضل اعیاد امتی» روز غدیر بزرگترین عید امت من است. حسن بن راشد می‌گوید از امام صادق علیه السلام پرسیدم غیر از عید فطر و قربان برای مسلمانان عید دیگری هم هست؟ فرمودند: بلی و این عید از آن دو عید دیگر با فضیلت‌تر است. گفتم: کدام روز است؟ فرمود: روز هیجدهم ماه ذی حجه عید غدیر خم. عرض کردم: قربانت شوم در آن روز چه اعمالی انجام دهیم؟ روزه بگیرید بر محمد و آلش صلوات بفرستید ...... فرمودند: انبیا علیهم السلام روزی که وصی خود را نصب می‌کردند امر می‌کردند که آن روز را جشن بگیرند وقتی به سیره ائمه و پیامبر اکرم مراجعه می‌شود در می‌یابیم که پیامبر و امیر مومنان و سایر ائمه با روز غدیر به عنوان یک عید برخورد کرده و مسلمانان را به تبریک و تهنیت گفتن به هم دعوت کرده‌اند امام حسن علیه السلام روز عید غدیر در کوفه مهمانی بزرگی برپا می‌داشتند.

امام علی با فرزندان و گروهی ازپیروانش بعد از نماز برای شرکت در مجلس به منزل امام حسن علیه السلام می‌رفتند.و پس از اتمام مهمانی امام حسن علیه السلام هدایایی به مردم اعطا می‌فرمود.لذا این حرکت امام حسن علیه السلام موجب شد مردم به روز عید غدیر عادت کنند.

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/٢٩

اسم : حسن

لقب : زکی ، عسکری

کنیه : ابو محمد

پدر : حضرت امام هادی ( ع )

مادر : حدیثه

ولادت : جمعه 8 ربیع الثانی سال 232 هجری

شهادت : جمعه 8 ربیع الاول سال 260 هجری

مدت عمر : 28 سال

مدت امامت : حدود 6 سال

محل دفن : سامراء

همسر : نرجس خاتون

فرزندان : امام مهدی ( عج )

کلام گهربار آن حضرت

1 – سخاوت اندازه ای دارد که اگر از آن فراتر رود اسراف است .

2 – جدال مکن که خوبی و حسن تو از بین می رود و شوخی مکن که دیگران بر تو جرأت پیدا می کنند .  

3 – خشم کلید همه ی بدیهاست .

4 – رزقی که خدا ضامن آن شده تو را از عبادت و اعمال واجب باز ندارد .

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩۳/۱۱/٢٩

راهبی کنار جاده نشسته بود و با چشمان بسته در حال تفکر بود . ناگهان تمرکزش با صدای گوش خراش یک جنگجوی سامورایی به هم خورد .

سامورایی گفت : « پیرمرد بهشت را و جهنم را به من نشان بده ! »

راهب به سامورایی نگاهی کرد و لبخندی زد .

سامورایی از این که می دید راهب بی توجه به شمشیرش فقط به او لبخند می زند برآشفته شد ، شمشیرش را بالا برد تا گردن راهب را بزند !

راهب به آرامی گفت : « خشم تو نشانه ای از جهنم است . »

سامورایی با این حرف آرام شد ، نگاهی به چهره راهب انداخت و به او لبخند زد .

آن گاه راهب گفت : « این هم نشانه ی بهشت . »

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩۳/۸/٢٩

سالروز ازدواج حضرت امیر المؤمنین و حضرت فاطمه ( علیهما السلام ) و روز ازدواج گرامی باد

رسول اکرم ( ص )

هر که آیین من را دوست دارد باید از سنت من پیروی کند ، و از جمله سنت من ازدواج است .    الکافی 5 / 494

 

قرآن کریم

« از نشانه های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا با آنها آرام گیرید و میانتان دوستی و عطوفت قرار داد . قطعا در این امر نشانه ها برای اندیشمندان پدیدار است . » سوره روم آیه 21

بلوغ جنسی همچون طوفان شدیدی است که جسم و جان دختران و پسران را دچار التهاب و هیجان می سازد و دریای زندگی جوانان را دستخوش امواج سهمگین و خروشان می گرداند .

برای تسکین این التهابها چه باید کرد ؟

کدام عامل می تواند این هیجانها ی طبیعی و آشفتگی های روحی را آرامش بخشد ؟

پاسخ این سؤالها در این عبارت کوتاه قرآنی که فرموده « لتسکنوا الیها » « تا با آنها آرام گیرید » بیان شده و بدین ترتیب خالق انسان و جهان آرام بخش نگرانیها و التهابهای ناشی از پدیده بلوغ و غریزه جنسی را در ازدواج دانسته است .

 قرآن و زوجیت

بافت وجودی و نحوه آفرینش بشر به گونه ای است که باید برای رسیدن به کمال و سعادت ، ازدواج کند . یعنی چنان که گرسنه می شود و غذا می خواهد ، تشنه می شود و آب می طلبد ، خسته می شود باید استراحت کند بر اثر بلوغ جنسی نیاز به همسر پیدا می کند و باید ازدواج کند .

میلیاردها موجود زنده در جهان آفرینش جفت آفریده شده اند در عالم نباتات از ریزترین روییدنی ها تا بزرگترین درخت ها ، در عالم حیوانات نیز از کوچکترین حشرات تا نیرومندترین آنها همه دارای جفت بوده و به صورت زن و مرد آفریده شده اند .

و در جایی دیگر از این فراتر رفته و در آیه 49 سوره نور می فرماید : «  و از هر چیزی که آفریدیم زوج باشد تا شما پند گیرید . »

امروزه دانشمندان پس از سالها تحقیق و کاوش اتم را شکافته و روشن شد که در اتم دو نیروی مثبت و منفی وجود دارد . به عبارتی اتم دارای هسته ای است که اجسام ریزی به نام الکترون با سرعت سرسام آور دو هزار کیلومتر در هر ثانیه به دور آن می چرخند . و شگفت آور این که همین هسته نیز از اجزاء کوچکتری ترکیب یافته که یکی پروتون نامیده شده و در مقابل آن نوترون قرار گرفته است .

از این رو همه پدیده ها و موجودات جهان جفتند شاید منظور آیه فوق نیز همین حقیقت باشد .

ارضاء غریزه از دیدگاه افراطیون

مکاتب بشری و دانشمندان غربی همچون فروید و همفکران او که راه افراط را پیموده اند و با طرفداری از آزادی نامحدود غریزه ، فحشا و بی بندوباری را برای جامعه تجویز کرده اند .

 بی بندوباری جز ضعف و زبونی،ذلت و ناکامی ، انحرافهای اخلاقی و بیماریهای بدنی پیامدی نخواهد داشت . انسان هر چه بیشتر در آلودگی و شهوترانی نامشروع پیش می رود ، بلاهای تازه و امراض جدیدی دامنگیرش می شود .

واقعیت این است که اکنون جوامع بشری به ناچار رودرروی معضلاتی قرار گرفته اند که در گذشته بی توجه و بی تفاوت از کنار آن می گذشتند و حتی در بعضی موارد منکر آن می شدند .   

اسلام و غریزه جنسی

اسلام با در نظر گرفتن نیازهای واقعی و نظری و با توجه به همه مصالح خود و اجتماع برای ارضاء میل جنسی راهی را برگزیده که هم از مفاسد محدودیتها و عقده های ناشی از آن به دور است و هم نتایج نکبت بار آزادی و بی بندو باری دامنگیر آن نمی شود .

پیامبر گرامی اسلام ( ص ) می فرمایند : « هر کس ازدواج کند نیمی از دین خود را احراز کرده است . » وسایل الشیعه ج 14

آن گاه که با ازدواج غریزه جنسی مهار شد و روح پر اضطراب جوان اعتدال و آرامش یافت حقایق زندگی را بهتر درک می کند و به سوی سعادت دین و دنیای خود سریعتر گام بر می دارد .

پیروی بی حساب از لذت جنسی و ترجیح آن به ازدواج در اسلام از گناهان بزرگ اعلام گردیده . قرآن صریحا از آن نهی فرموده و پیشوایان شیعه بارها خطرات ویرانگر این خوشگذرانی های زود گذر را که به قیمت گزاف از دست دادن سعادت مادی و معنوی جوانان تمام می شود را خاطر نشان کرده اند .

امام علی ( ع )  می فرمایند : « از پیروی بی حساب تمایلات اجتناب ورزید که شما را به ارتکاب گناهان و انجام پلیدیها می کشاند . »

پیامبر اسلام نیز می فرمایند : « ای جوان ازدواج کن و از زنا بپرهیز که زنا ایمان را از قلبت زائل می سازد . »

 آیت الله خامنه ای

« توصیه می کنم به همسران خود مهر بورزید و به آنان وفادار باشید و خویشتن را در سرنوشت یکدیگر شریک بدانید . »

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/٢٩

همزمان با هفته گرامی داشت بسیج ، همایش میقات الصالحین در محل مسجد جامع کاشمر در روز جمعه ساعت 10 صبح برگزار شد . در این همایش گروههای شجره طیبه صالحین بسیج شرکت داشتند . فرهنگیان بسیجی نیز در این همایش حضور پر شور داشتند . در این مراسم امام جمعه محترم حجت الاسلام یعقوبی ، جناب آقای فروزانفر فرماندار محترم کاشمر ، سرهنگ سازگار فرمانده محترم سپاه کاشمر ، جناب آقای دکتر سعادتمند رییس آموزش و پرورش کاشمر و جمعی دیگر از مسولین حضور داشتند . 

 

 

 

 

 

 


نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/٢٧

 

جلسه بصیرتی سرگروههای شجره طیبه صالحین فرهنگیان کاشمر برگزار گردید . در این جلسه جناب آقای اربابی مدیر محترم کانون بسیج فرهنگیان به شرح فعالیت های انجام گرفته و برنامه های آینده کانون توضیحاتی دادند .

از جمله تصمیمات این جلسه به موارد زیر می توان اشاره نمود

برگزاری مسابقه کتابخوانی و اهدا تقدیر نامه به برگزیدگان

لزوم تحقیق و پژوهش در بسیج فرهنگیان

فراخوان مقاله و شرکت حداکثری فرهنگیان

لزوم اعطای گواهی شرکت در همایش و شرکت در کارگاه

تشکیل شورای قشر بسیج فرهنگیان  

 

 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/۳٠

وَ أَنْکِحُوا الْأَیَامَى مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَ إِمَائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ‌ (32) وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ نِکَاحاً حَتَّى یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (33)

مردان و زنان بی‌همسر خود را همسر دهید، همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را؛ اگر فقیر و تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز می‌سازد؛ خداوند گشایش‌دهنده و آگاه است! ( 32 ) و کسانی که امکانی برای ازدواج نمی‌یابند، باید پاکدامنی پیشه کنند تا خداوند از فضل خود آنان را بی‌نیاز گرداند! (33 )

﴿النور،33  ، 32

قرآن، کتاب هدایت و سعادت بشری و منبع شایسته‌ای برای درک مفاهیم و مسایل ازدواج است. بر خلاف دیگر کتاب‌های مقدس که رهبانیت و تجرد را مقدس می‌‌شمارند یا آزادی و بی‌بند و باری در اخلاق جنسی را پیشنهاد می‌کنند، قرآن راه میانه را برگزیده است.

بر اساس قاعده‌ کلی ـ وابستگی دیدگاه هر دین و ملتی درباره ازدواج به دیدگاه آن درباره‌ی زن ـ هرگاه در جامعه‌ای زن جایگاه حقیقی خود را به دست آورده، ازدواج نیز از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. بر عکس، هرگاه در جامعه‌ای، انسانیتی برای زن فرض نشود و تنها مانند کالای قابل خرید و فروش بدان بنگرند، می‌توان حدس زد که جایگاه ازدواج در آن جامعه چگونه خواهد بود.

این آیات در واقع ، منطق ازدواج و خویشتنداری را مطرح می نماید یعنی اگر فرد می تواند ازدواج نماید ، باید این کار را انجام دهد . در غیر این صورت خویشتنداری را پیشه خود سازد .

حضرت امام صادق علیه السلام درباره اجر و پاداش تزویج افراد مجرد می فرمایند :

« مَنْ زَوَّجَ اَعْزَبا کانَ مِمَّنْ یَنْظُرُ اللّهُ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ اِلَـیْهِ یَـوْمَ الْقِیــامَةِ[1]. »

« کسى که مجردى را تزویج کند و امکان ازدواج او را فراهم نماید از کسانى است که در قیامت خداوند به آنان نظر لطف مى کند. »

و در کلامی دیگر می فرمایند :

« مَنْ تَرَکَ التَّزْویجَ مَخافَةَ الْفَقْرِ فَقَدْ اَساءَ الظَّنَّ بِاللّهِ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ ، اِنَّ اللّهَ ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ یَقُولُ: «اِنْ یَکُونُوا فُقَـراءَ یُغْنِـهِمُ اللّهُ مِـنْ فَضْـلِهِ[2] ».

« هرکس از ترس فقر ازدواج نکند نسبت به لطف خداوند بدگمان شده است. چرا که خداوند مى فرماید: اگر آنان فقیر باشند خداوند از فضل و کرم خود بى نیازشان مى کند.»[1] - وسائل الشیعه، ج 20، ص 45

[2] - من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 251

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/٢٧

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید رکوع کنید و سجود بجا آورید و پروردگارتان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید. «حج، 77»

ابتداء آیه خطاب به افراد با ایمان است یک سلسله دستورات کلی و جامع را که حافظ دین و دنیا و پیروزی آنها در تمام صحنه‌ها است برای مؤمنین بیان می‌کند.

نخست به چهار دستور مهم اشاره کرده می‌گوید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید 1ـ رکوع کنید 2ـ سجده بجا آورید 3ـ پروردگارتان را عبادت کنید 4ـ کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید.

بیان دو رکن رکوع و سجود از میان تمام ارکان نماز به خاطر اهمیت فوق العاده آنها در این عبادت بزرگ است. شرط رستگار شدن با انجام نماز است. (پیام)[1] امر به رکوع و سجود در آیه امر به نماز است. شرط ایمان ادای نماز است.

اقامه‌ نماز در میان عبادات اهمیّت خاص دارد.

ایمان آوردندگان به ابعاد اعتقادی و عمل کنندگان به احکام عبادی فردی است. لزوم پیوستگی اعمال با اقامه نماز.

دستور عبودیّت به طور مطلق که بعد از این دو بیان شده هر گونه عبادت و بندگی خدا را شامل می‌شود.

امر به رکوع و سجود در این آیه امر به نماز است و مقتضای این که رکوع و سجود را در مقابل عبادت قرار داده این است که مراد از جمله‌ (اعبدوا ربکم) امر به سایر عبادات تشریع شده در دین به غیر نماز باشد مانند حج و روزه.[2]

تعبیر به (ربکم) (پروردگار شما) در حقیقت اشاره‌ای است به شایستگی او برای عبودیّت و عدم شایستگی غیر او، زیرا تنها مالک و صاحب و تربیت کننده او است.

نماز خود یک نوع عبادت محسوب می‌شود.[3]

دستور به فعل خیر است، هر گونه کار نیکی را بدون هیچ قید و شرط شامل می‌شود. و اینکه از (ابن عباس) نقل شده که منظور صله رحم و مکارم اخلاق است.

تنها به ادای واجبات اکتفا نکنید بلکه به کارهایی از قبیل فریاد رسی درماندگان و کمک به ضعیفان و نیکی به پدر و مادر نیز بپردازید تا رستگار و سعادتمند شوید.[4]

رکوع نشانه‌ ادب است و سجود نشانه‌ قرب به خدا و تا ادب را خوب انجام ندهید آماده قرب نمی‌شوید. رکوع راهی برای توبه و استغفار و عذرخواهی به درگاه خداوند است.

امام باقر ـ علیه السّلام ـ فرمود: مَنْ أَتَمَّ رُکُوعَهُ لَمْ یَدْخُلْهُ وَحْشَةُ الْقَبْرِ .

کسی که رکوع خود را کامل انجام دهد از وحشت قبر در امان است.[5]

پیام‏ها  [6]

1 کار خیر (و ابتکارات و اختراعات و خدمات،) زمانى مؤثّر است که در سایه‏ى ایمان و بندگى خدا باشد. «آمَنُوا ارْکَعُوا ... وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ»

 2 حتّى با رکوع و سجود و تعبد و کار خیر، رستگارى خود را قطعى ندانید، زیرا آفت غرور و حبط عمل در کار است. «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»

 3 فلاح و رستگارى، آخرین مرحله‏ى تکامل است که بعد از انجام عبادات و کارهاى خیر باید امید آن را داشت. «لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»

پی نوشت:

[1] . تفسیر نمونه، ج 14، ص 180.

[2] . المیزان ج 14، ص 610.

[3] . نمونه، ج 14، ص 181.

[4] . مجمع البیان، ج 17، ص 25.

[5] . وسائل الشیعه، ج 6، ص 306.

[6] . تفسیر نور، ج‏8، ص: 74

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/٢٥

« درسی که اربعین به ما می دهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطره‌ ی شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت . »

امام خامنه ای 


نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩۳/۸/٢٠

« همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشّفاء آزادگان خواهد بود . خدا می داند که راه و رسم شهادت ، کور شدنی نیست و این ملت و آیندگان هستند که به راه شهیدان ، اقتدا خواهند کرد . » 

امام خمینی (ره)

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٩/٢٠

امام خمینی ( ره ) :

« ملت ما اکنون به شهادت و فداکاری خو گرفته است و از هیچ دشمنی و هیچ قدرتی و هیچ توطئه‌ای هراس ندارد. هراس آن دارد که شهادت، مکتب او نیست[1]

با حمله هوایی عراق در روز 31 شهریور 1359 به چند فرودگاه ایران و تعرض زمینی همزمان ارتش بعث به شهرهای غرب و جنوب ایران، جنگ 8 ساله حکومت صدام حسین به همراه حامیان عربی و غربی اش علیه ایران آغاز شد. این جنگ 19 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی و چند روز پس از آن اتفاق افتاد که صدام پیمان الجزایر را در برابر دوربین‌های تلویزیون بغداد پاره کرد. صدام در نطقی با تأکید بر مالکیت مطلق کشورش بر اروند رود (که وی آن را شط‌العرب نامید) و ادعای تعلق جزایر ایران به «اعراب» جنگ را در زمین، هوا و دریا علیه ایران آغاز کرد.

این دفاع جانانه در برابر تجاوز وحشیانه دشمن منشأ غرور ملی پایان‌ناپذیری برای مردم سلحشور ایران گردید و باعث شد که توطئه مشترک شرق و غرب برای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران به فرصتی برای اثبات توانمندی‌های اسلام و انقلاب و کشور تبدیل شود. رشادت‌های جوانان برومند، انقلاب و نظام را بیمه کرد و نشان داد که با داشتن پشتوانه مردمی و در پرتو حاکمیت اسلام و وحدت نیروها می‌توان هر دشمن خیره سری را ناکام ساخت.

دوران هشت ساله دفاع مشروع امت سلحشور ایران در حفظ و اعتلای نظام مقدس اسلامی و حراست از مرزهای عزت و شرف این مرز و بوم، به مثابه یکی از حساس ترین و بارزترین برهه های حیات راستین این ملت، همچون نگینی تابناک، تا همیشه زمان، بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان خواهد درخشید. دفاع امت اسلامی ایران در برابر تجاوز همه جانبه دشمنان اسلام، در تاریخ افتخار آفرینی مبارزات حق طلبانه، یک ملت سترگ، فروزان خواهد بود. پایداری ایران اسلامی که برخاسته از روح وحدت و ایمان بود، در سایه هدایت های رهبرکبیرانقلاب اسلامی،‌ حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت و باعث احیای یک مکتب سازنده و نهضت بیداری اسلامی درجهان شد.دفاع مقدس ما در زمینه های مختلف سیاسی، ‌نظامی، اجتماعی، فرهنگی و ... توانست معادلات جهانی معمول را بر هم زند و تحلیل های مادی دنیاپرستان را نقش بر آب سازد. این حادثه عظیم، بی شک در یاد ملت ایران خواهد ماند و غرور و سرافرازی و حماسه آفرینی را در نسل های بعد بر جای خواهد گذاشت.

رزمندگانی که با ایمان و اعتقاد راسخ خود در قالب بسیج برای دفاع از کیان نظام جمهوری اسلامی ایران طی هشت سال به طور مستمر حضور خود را در جبهه حفظ کردند بزرگ ترین سرمایه نظام جمهوری اسلامی بودند . و مهمترین نقش را در توقف ماشین جنگی عراق بر عهده داشتند .

امام خمینی ( ره ) می فرمایند :

« ملتی که برای خدا قیام کرده و شهادت را طلب می‌کند، از هیچ نمی‌ترسد [2][1] صحیفه نور ج 13ص65

[2] صحیفه نور ج10 ص 159

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/٢٠

تصمیم گیری خوب و منطقی محتاج تواناییهای فـکری و همچنین اطلاعات صحیح در مورد مسأله ای است که می خواهیم در مورد آن تصمیم بگیریم .

برخی از انواع تصمیم گیری عبارتند از :

ساده : تصمیم هایی که در مورد مسائل روزمره و عادی زندگی گرفته می شود .

احساسی : تصمیم هایی هستند که بر اساس واکنش های هیجانی مثل احساس ترحم ؛ غم و خشم و ... گرفته می شود .

آنی : تصمیم هایی هستند که در شرایط غیر مترقبه گرفته می شوند . در این نوع تصمیم گیری معمولا اولین راه حلی که به ذهن خطور می کند انتخاب و اجرا می شود .

تأخیری : گاهی فرد برای فرار از تصمیم گیری های چالش برانگیز آن را به تأخیر می اندازد .

منطقی و اساسی : تصمیم گیری هایی هستند که نیازمند به تعمق و تفکر بیشتری دارند .

در این نوع تصمیم گیری : 

1 – تصمیمی را که با آن مواجه هستیم از تمام جوانب مورد بررسی قرار می دهیم .

2 – انتخاب هایی را که در پیش رو داریم مشخص می کنیم .

3 – عواقب هر انتخاب و جوانب مثبت و منفی هر یک از آنها را مشخص می کنیم و بر اساس راه حلی که بیشترین امتیازات مثبت و کمترین امتیازات منفی را داراست ، انتخاب نهایی را به عمل می آوریم .

 
نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/٦

شهید محمد یزدانی کریزی نام پدر جواد در  اول فروردین 43 در کاشمر  به دنیا آمد  در فعالیتهای انقلاب اسلامی  و جلسه های مذهبی شرکت می کرد  سال 61  جذب سپاه کاشمر شد در جبهه چهارده ماه فرمانده گروهان  در تیپ بیست و یک امام رضا (ع)  پس از بازگشت  مسئول خدمات پرسنلی سپاه کاشمر گشت    در سال 63 فرمانده  گردان تیپ امام صادق (ع) شد  و در عملیاتهای رمضان ،فاو، والفجر 1و2 ، کربلای 1،3،4 و 5   شرکت کرد و چندین بار مجروح شد  وی در سال 64  در تیپ بیست و یک امام رضا معاون اول فرمانده گردان کوثر شد  و در عملیات کربلای 5  در پاسگاه زید مورد هدف تیر دشمن قرار گرفت  و به درجه رفیع شهادت نائل شد . 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٧/٦

شهید حسین سبحانی کوهسرخی درسال 31 متولد شد اهل ورزشهایی چون کوهنوردی و کشتی بود  و از کودکی علاوه بر کشاورزی به قالی بافی ، بنایی  و آجر پزی نیز می پرداخت با مطالعه کتابهای مذهبی  اگاهانه در راهپیمایی های انقلاب اسلامی  شرکت می کرد  در سال 58 با تشکیل سپاه به عضویت سپاه کاشمر درآمد و پس از مقابله با ضد انقلاب در کردستان  و سنندج  برای طی دوره اموزش عمومی  به مشهد رفت و در واحد اموز ش نظامی مربی تخریب شد و در پادگان شهید سید مرتضی مدنی کاشمر   مشغول خدمت گشت پس از گذراندن دوره آموزش تانک  به جبهه رفت  و در عملیات  طریق القدس با تانک  جلوی نیروهای پیاده حرکت می کرد و مدتی هم در ارگان ادوات  مسئول قبضه  خمپایره 60 میلی متر بود  وی مدتی مسئول حفاظت بیت امام بود و سال 60  ده ماه در جبهه فرمانده  گروهان شد  سال 63 به لکشر 25 کربلا اعزام شد و 8 ماه فرمانده گردان ادوات بود  سپس یکسال  فرمانده  بسیج کوهسرخ شد  در تیپ بیست و یک امام رضا (ع) معاون اول گردان کوثر شد  و سراانجام  در منطقه مهران با اصابت گلوله دشمن به قلبش   در تاریخ 30/2/65  به کاروان پرافتخارشهیدان پیوست . 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/۸

هُوَ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْکُنَ إِلَیْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِحاً لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ‌ (189)

او خدایی است که (همه) شما را از یک فرد آفرید؛ و همسرش را نیز از جنس او قرار داد، تا در کنار او بیاساید. سپس هنگامی که با او آمیزش کرد، حملی سبک برداشت، که با وجود آن، به کارهای خود ادامه می‌داد؛ و چون سنگین شد، هر دو از خداوند و پروردگار خود خواستند «اگر فرزند صالحی به ما دهی، از شاکران خواهیم بود!»

﴿الأعراف‏، 189

یکی از بحث‌هایی که میدان تاخت و تاز نظریه‌های گوناگون شده این است که: چه چیزی سبب گرایش زن و مرد به یکدیگر می‌شود؟ چه عاملی، زن و مرد را وادار می‌کند به ازدواج بیاندیشند و به آن تن دردهند؟

برخی در پاسخ به این پرسش، تنها میل جنسی را عامل اصلی گرایش زن و مرد به یکدیگر معرفی می‌کنند. در مقابل، قرآن با رد این نظریه می‌گوید: انسان، اشرف موجودات جهان است. بنابراین، هدفی را که برای حیوانات اصیل است و سبب گرایش نر و ماده حیوانی به یکدیگر می‌شود، نمی‌توانیم درباره او صادق بدانیم. قرآن، عامل اصلی علاقه‌ی زن و مرد به یکدیگر را آرامش و سکونی معرفی می‌کند که در پرتو ازدواج به آن دست می‌یابند:

این آیه با تکیه بر یکی بودن اصل و گوهر زن و مرد، عامل اصلی گرایش را آرام بودن زن و مرد در کنار یکدیگر معرفی می‌کند.

وَ مِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ‌ (21)

و از نشانه‌های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و در میانتان مودّت و رحمت قرار داد؛ در این نشانه‌هایی است برای گروهی که تفکّر می‌کنند!

﴿الروم‏، 21

این آیه به صراحت می‌گوید که این مهربانی و آرامش را خود خداوند ایجاد کرده و در ذات زن و مرد قرار داده است. پس خود خداوند، مهر و محبت همسران را در دل هم گذارده و این محبت الهی، آن دو را به سوی یکدیگر می‌کشاند.

علامه طباطبایی در تفسیر المیزان در ذیل این آیه می‌نویسد: هر یک از زن و مرد در حد خود و فی نفسه، ناقص و محتاج به طرف دیگر است و از مجموع آن دو، واحدی تام و تمام درست می‌شود و به خاطر همین نقص و احتیاج است که هر یک به سوی دیگری حرکت می‌کند و چون بدان رسید، آرامش و سکونت می‌یابد؛ چون هر ناقصی مشتاق به کمال است و هر محتاجی مایل به زوال حاجت و فقر خویش است[1].

بنابراین، عامل اصلی گرایش زن و مرد ـ همسران ـ به یکدیگر را که پیش زمینه ازدواج است، در آیات قرآن دیدیم. از همین آیات، هدف ازدواج نمودار می‌گردد؛ زیرا ازدواج چون به آرامش قلبی زن و مرد می‌انجامد، در رستگاری و نزدیکی او به خداوند نیز نقش مهمی دارد.[1] - ترجمه المیزان: ج ۱۶، ص۲۷۶.

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٦/٦

عید را بهانه کنیم تا به همه کسانی که دوستشان داریم

سلامی بکنیم ، نام شما در اندیشه و مهرتان در قلب ماست . . .

عید قربان بر شما مبارک

 

*****

 

در موعود نگاه زیبایت ، اسماعیل شده ام

که قربانی چشم های روشنت باشم

بگو کدام قربانگاه را برای آخرین نفسم برگزیده ای

ای خلیل من !

 

*****

 

بر پیکر عالم وجود جان آمد / صد شکر که امتحان به پایان آمد

از لطف خداوند خلیل الرحمن / یک عید بزرگ به نام قربان آمد . . .

 

*****

 

خدایا ،قبله ام ، سجاده ام حرف دلم آخر تویی تو

خدایا معبد ومعبود دنیا و سر شوریده ام آخر تویی تو

عید بر  شما مبارک

 

*****

 

عید قربان که پس از وقوف در عرفات و مشعر و منا فرا مى رسد

عید رهایى از تعلقات است. رهایى از هر آنچه غیرخدایى است

در این روز، اسماعیل وجود را، یعنى هر آنچه بدان دلبستگى دنیوى پیدا کردیم

قربانى کنیم تا سبکبال شویم.

 

*****

 

نشانم ده صراط روشنم را / خودم را، باورم را، بودنم را

خداوندا من از نسل خلیلم / به قربانگاه می آرم «منم» را

قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک

 

*****

 

خدایا قسمت می دهم هر لحظه کمکم کنی تا نفسم را

به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قربانی شدن و نلرزیدن و نلغزیدن را عنایت فرما

عید سعید قربان مبارک

 

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٧/٦

مرحوم علامه امینى در کتاب الغدیر خودنام راویان حدیث غدیر را به ترتیب زمان زندگى ذکر کـرده اسـت:

در میان اصحاب رسول خدا (ص ) 110 نفر،.

در میان تابعین 84 نفر،

در میان علماى قرن دوم هجرى 56 نفر،

در میان علماى قرن سوم هجرى 92 نفر،

در میان علماى قرن چهارم هجرى 43 نفر،

در میان علماى قرن پنجم هجرى 24 نفر،

در میان علماى قرن ششم هجرى 20 نفر،

در میان علماى قرن هفتم هجرى 21 نفر،

در میان علماى قرن هشتم هجرى 18 نفر،

در میان علماى قرن نهم هجرى 16 نفر،

در میان علماى قرن دهم هجرى 14 نفر،

در میان علماى قرن یازدهم هجرى 12 نفر،

در میان علماى قرن دوازدهم هجرى 13 نفر،

در میان علماى قرن سیزدهم هجرى 12 نفر،

در میان علماى قرن چهاردهم هجرى 19 نفر

حدیث غدیر در کتب معتبر اهل سنت از جمله در کتاب «مُسند»امام احمد حنبل،در «سنن» تِرمَذى، «مُسند احمد» و در «مُستَدرک» حافظ ابن عبداللّه حاکم نیشابورى به مضامین مختلف ذکر شده است.

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۸/۱۸

نام عملیات رمز منطقه تاریخ
1 - بدر یا فاطمة الزهرا شرق دجله 19/12/63
2 - بیت المقدس 1 یا على بن ابیطالب غرب کارون 10/2/61
3 - بیت المقدس 2 یا زهرا شمال سلیمانیه 25/10/66
4 - بیت المقدس 3 یا موسى بن جعفر سلیمانیه 24/12/66
5 - بیت المقدس 4 یا ابا عبدالله دربند یخان 6/1/67
6 - بیت المقدس 5 یا ابا عبدالله الحسین پنجوین 22/1/67
7 - بیت المقدس 6 یا امیرالمؤ منین سلیمانیه 27/2/67
8 - بیت المقدس 7 یا ابا عبدالله الحسین شلمچه 23/3/67
9 - تحریر القدس دربند یخان عراق 21/11/62
10 - ثار الله قصر شیرین 15/5/61
11 - ثامن الائمه نصر من الله و فتح قریب شمال آبادان 5/7/60
12 - حسین بن على یا جواد الائمه میمک 26/6/61
13 - خیبریارسول الله هور الهویزه و جزایر مجنون 3/12/62
14 - رمضان یاصاحب الزمان ادرکنى شرق بصره 23/4/61
15 - طریق القدس یا حسین غرب سوسنگرد و بستان 8/9/60
16 - ظفر 7یا محمد رسول الله شرق سلیمانیه 23/12/66
17 - عاشورایا سید الشهداءشمال فکه 25/5/64
18 - فتح 7یا فاطمة الزهراءحلبچه 7/4/66
19 - فتح 10یا ابا عبدالله الحسین شمال اربیل عراق 13/6/66
20 - فتح المبین یا زهراغرب دزفول وشوش 1/1/61
21 - قدس 1یا محمد رسول الله شرق دجله 24/3/64
22 - قدس 2یا محمد رسول الله هور الهویزه 4/4/64
23 - قدس 3یا امام جعفر صادق جنوب دهلران 19/4/64
24 - قدس 4محمد رسول الله هور الهویزه 1/5/64
25 - قدس 5یا على بن ابیطالب غرب الهویزه 16/5/64
26 - کربلاى 1یا ابالفضل العباس ادرکنى مهران 10/4/65
27 - کربلاى 2یا ابا عبدالله الحسین حاج عمران 10/6/65
28 - کربلاى 3حسبنا الله ونعم الوکیل اسکله نفتى الامیه والبکر11/6/65
29 - کربلاى 4محمد رسول الله غرب اروند رود3/10/65
30 - کربلاى 5یا زهراشلمچه و شرق بصره 19/10/65
31 - کربلاى 6یا فاطمة الزهراءشمال سومار23/10/65
32 - کربلاى 7حاج عمران 12/12/65
33 - کربلاى 8یا صاحب الزمان شرق بصره 18/1/66
34 - کربلاى 9یا مهدى ادرکنى قصر شیرین 20/1/66
35 - کربلاى 10یا صاحب الزمان ادرکنى ماروت عراق 30/1/66
36 - محرم یازینب شرهانى و زبیدات 10/8/61
37 - محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله غرب نوسود12/10/61
38 - مسلم بن عقیل یا ابالفضل العباس غرب سومار9/7/61
39 - مطلع الفجریا مهدى ادرکنى گیلانغرب ، سرپل ذهاب 10/9/60
40 - مولاى متقیان یا على ادرکنى چزابه 1/12/60
41 - نصر 1یا صاحب الزمان غرب بانه درعراق 25/1/66
42 - نصر 2یا حسین مظلوم میمک 13/3/66
43 - نصر 3جنوب دهلران 27/3/66
44 - نصر 4سلیمانیه 31/3/66
45 - نصر 5یا زهراجنوب غربى سردشت 3/4/66
46 - نصر 6یا ابا عبدالله میمک 10/5/66
47 - نصر 7یا فاطمة الزهراءغرب سردشت 14/5/66
48 - نصر 8یا محمد بن عبدالله ماروت عراق 29/8/66
49 - نصر 9 یا مولاى متقیان حاج عمران 1/9/66
50 - و الفجر مقدماتى یا الله یا الله یا الله فکه چزابه 18/11/61
51 - و الفجر 1یا الله یا الله یا الله شمال غرب فکه 20/1/62
52 - و الفجر 2یا الله یا الله یا الله حاج عمران 29/4/62
53 - و الفجر 3یا الله یا الله یا الله مهران 7/5/62
54 - و الفجر 4یا الله یا الله یا الله پنجوین 27/7/62
55 - و الفجر 5یا زهراچنگوله 27/11/62
56 - و الفجر 6یا زهراچزابه و چیلات 2/12/62
57 - و الفجر 7یا زهراچزابه و چیلات
58 - و الفجر 8یا زهرافاو20/11/64
59 - و الفجر 9یا الله یا الله یا الله شرق چوارته عراق 5/12/64
60 - و الفجر 10یا الله یا الله یا الله حلبچه 25/12/66
1 - آغاز جنگ و تجاوز عراق به میهن اسلامى ایران 31 شهریور 1359
2 - سرنگونى هواپیماى مسافربرى ایران توسط آمریکا 12/4/1367
3 - پذیرش قطعنامه سازمان ملل توسط ایران 5/5/1367
4 - عملیات مرصاد در غرب کشور و سرکوبى منافقین 27/4/1367
5 - پایان یافتن جنگ 29/5/67

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٧/٢٥

خدا جان و مال اهل ایمان را به بهشت خریداری کرده و آنها در راه خدا جهاد می کنند که دشمنان دین را بکشند و یا خود کشته شوند
خشنودم که خدا پروردگار من است و اسلام دین من و حضرت محمد (ص)که دورد خدا براو و آلش باد ،پیغمبر من است و حضرت علی (ع)امام من و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد وعلی و حسن و فرزند شایسته او حضرت مهدی که درود خدا برایشان باد پیشوا و آقایان رهبران ***ایشان دوستم و از دشمنان بیزاری می جویم .
«انا لله و انا الیه راجعون»    «مااز خداییم و به سوی او باز گشت می کنیم »

 

انسان به دلیل به سوی خدا باز می گردد که از خدا همه ما در حال حرکت بسوی خدا هستیم ،چرا ما این را درک نمی کنیم واضح است ،زیرا ماخود رااز خدا نمی دانیم می گوییم ما کجا و خدا کجا ،در حالیکه نمی توانیم بفهمیم که انسان ظهور اوست .
خدایا مرا در راهت ثابت قدم بدار خدایا هدایتم کن زیرا می دانم که گمراهی چه بلای خطر ناکی است خدایا مرااز بلای غرور و خود خواهی نجات بده تا حقایق وجود راببینم و جمال زیبایی تو را مشاهده کنم .خدایا من کوچکم و ضعیفم و ناچیزم ،پرکاهی هستم مقابل طوفانهای هستم به من دیده ای عبرت بین ده تا ناچیزی خود را ببینم و عظمت و جلال ترا براستی بفهم .خدایا خوش دارم گمنام و تنها باشم که در غوغای کشمکشهای پوچ مدفون نشوم .خدایا دردمندم ،روحم از شدت درد می سوزد قلبم می خروشد احساسم شعله می کشد و بندبند وجودم از شدت صیحه می کشد و مرادربستر مرگ آسایش بخش خسته شده ام ،دل شکسته ام ،دیگر ارزشی ندارم احساس می کنم در این دنیا دیگر جای من نیست با همه وداع می کنم و می خواهم فقط با خدای خود تنها باشم خدایا بسوی تو می آیم از عالمیان می گریزم ،ت. مرا در جوار رحمت خود سکنی ده .
با درود و سلام بر ساحت مقدس امام زمان (ع)و درود و سلام بر نائب بر حقش امام امت و درود و سلام روان پاک شهداء صدر اسلام تاکنون و درود وسلام بر شما امت حزب ا...و همیشه در صحنه ،همه ما می دانیم که فرزند امانتی است نزد پدر و مادر ،انسانها همه امانتی هستند در این دنیا ،همه دیر یا زود به صاحبش بر می گردد ،چه بهتر که انسان با دست خودش این امانت را به صاحب اصلی اش بدهد .شما ای پدر و مادر شهداء خوب تکلیف الهی خود را انجام دادید و فرزندانی در دامان پاک خوتان پروراندید و چون ابراهیم اسماعیلهایتان را روانه قربانگاه کردید و گفتند خدایا من که چیزی ندارم که در راه اسلام و قرآن و جمهوری اسلامی هدیه کنم ،این هدیه ناقابل ما را بپذیر .
شما ای امت شهید پرور در همه کارهایتان خدا را در نظر داشته باشید و یک لحظه از یاد خدا غافل نباشید و اگر همیشه به یاد خدا باشیم ،خدا بیاد ما خواهد بود و در همه کارها و مصیبت ها ما را یاری خواهد کرد ،ببینید این دنیا چقدر بی وفا است که وقتی می خواهد از دنیا برود هیچ چیز این دنیا بدرد او نمی خورد امروز که مرا به خاک می سپارند مشاهده کنید که چیزی با خودم از این دنیا می برم فقط چیزی که به درد انسا می خورد ،اعمال و کردار او در این دنیا بوده است شما را به خدا در این روز که دیگر من در میان شما نیستم ،قسم می دهم زیاد دل به دنیا و پست و مقامهای آن نبندید اگربه شما مسئولیتی داده می شود بطور احسن مسئولیت خودتان را انجام بدهید و مساوات و برابری را رعایت کنید وبه فکر محرومان بیشتر باشید امروز پس از گذشت چند سال از انقلاب از خود سوال کنید که برای انقلاب چه کرده اید ؟آیا براستی خون شهیدان را پاس داشته اید آیا وارثان به حقی برای سفارشهای آنها بوده اید ؟برادر و خواهر !نکند خدای ناکرده پست و مقام این دنیا مادی ما را از خدا دور کند ،خدا ناظر برکارهای ماست ،دست از این اختلافها و از این کشمکشهای پوچ و توخالی بردارید ،قلب امام را بیشتر از این به درد نیاوریم دست به دست هم بدهیم و اگر تاکنون موفق نشده ایم دین خود را نسبت به   خون شهدای اسلام از جان عزیزتر ادا کنیم با تلاش و کوشش پیگیری به نگهداری از دست آورد های انقلاب بکوشیم و زمینه صدور واقعی آن را با عمل صحیحمان فراهم کنیم .انشاءا...
وای برادر ثابت قدم واستوار پیش برو،گمان مبر که شهیدان مرده اند ،که شهید شاهد است و جاودانه شاهدی برظلم ابر جنایتکارانی که هر روز مردم محروم ستم می کنند .
و مادر عزیز !چون کوه استوار و ثابت باش جاودانه بمان و از حق خود و فرزندان این آب و خاک حمایت کن ،هان بیدار باش که شهادت من ترا از هدف باز نایستاد ،چرا که هدفمان بسی بالاتر از اینهاست که در راه آن توجهی نشود ،زینب وار کوله بار مصیبت را بر دوش بکش و رسالت شهیدان را به هر کوی و برزن بانک بزن و برسان .
برادران و خواهران !
شما امام حسین (ع) و زینب را در زندگی الگو قرار دهید و زمینه را برای انقلاب مهدی )عج(فراهم سازید و از خداوند می خواهم که شما را بر تمام امتحانات الهی موفق دارد چون مبدا امتحان،عمل است و این دنیا فقط محل امتحان است و هر کس با اعمال خود نتیجه امتحان را در روز قیامت ،مشخص می کند ،همگی در خظ اسلام بایستید قدراین رهبر را بدانید ،چون ما هر چه داریم از این رهبر داریم ،تا می توانید به این رهبر دعا کنید ،شبها دو رکعت نماز برای سلامتی امام و برای ظهور امام زمان )عج(بخوانید ،دعا کمین و توسل بخوانید و ادعیه دیگر را فراموش نکنید .
وای پدر و مادر عزیزم !
اگر نتوانستم وظیفه فرزندی خودم را انجام بدهم مرا ببخشید و اگر از من خطایی سر زده به بزرگواری خودتان عفو و بخشش کنید و مرا حلال کنید .
از همه دوستان و کسانی که مرا می شناسند ،اگر از من بدی دیده اند یا خطایی از من سر زده یا غیبتی از آنها کرده ام ،مرا ببخشند و حلالم کنید .
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سید کمال فاضل دهکردی 
8/5/1364

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٧/٢٠

 شهید محمد علی صادقی طرقی نام پدر عبدالله در سال 38 درروستای کریز از توابع کوه سرخ کاشمر به دنیا آمد کار در مرغداری نزدیک تهران  پوشش  مناسبی برای تهیه و توزیع عکس، نوار   و اعلامیه امام خمینی (ره) را برای وی ایجاد کرد  او از عوامل اصلی در پایین آوردن  و آتش زدن  مجسمه شاه در میدان  مرکزی  کاشمر بود  . پس از تشکیل سپاه به سپاه تهران پیوست  و بعد از مدتی  به سپاه کاشمر امد   در سال  58 در سقز به عنوان فرمانده گروهان با منافقان و اشرار   به مبارزه برخواست  در سال 59  در کاشمر مربی تاکتیک پادگان اموزشی شد  سال 60  از محافظان بیت امام (ره)  بود سال 61  معاون فرمانده گردان یاسین شد  سال 62 به لبنان رفت و 4 ماه در انجا به اموزش نظامی نیروهای حزب ا... لبنان  مشغول گشت  او به عنوان مسئول واحد بسیج سپاه کاشمر  در روستاها و مساجد شهر کاشمر برای جذب نیرو سخنرانی می کرد  در جبهه نیز در بیتشر عملیات جنگ تحمیلی شرکت داشت بارها مجروح شد  تا اینکه  در روز 19 دی 65  با اصابت ترکش در منطقه شلمچه به شهادت رسید .


نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٧/۱٩

کارنامه‌ى سپاه در این سى و چند سال، یک کارنامه‌ى درخشان است؛ این کلمه را به عنوان یک کلمه‌ى متعارف و معمول و جارى‌شونده‌ى بر زبان در خیلى جاها عرض نمیکنم، واقع قضیّه این است. کارنامه‌ى سپاه در این مدّت در واقع نمایشگر تجربه‌ى یک ملّت است؛ یعنى اعماق شخصیّت و هویّت ملّت ایران را میتوان در این کارنامه مشاهده کرد؛ چون سپاه با ایمان و عقیده وارد میدان شد. میدانِ چه؟ میدان «مجاهدت و مقاومت». باهوش‌ترین و قوى‌ترین فرماندهان نظامى را تربیت کرد؛ این کسانى که در سنین جوانى و کمتر از سى سال، طرّاحان و به تعبیر فرنگى‌ها استراتژیست‌هاى برجسته‌ى میدان جنگ در سپاه شدند، هیچ دانشگاه نظامى ندیده بودند؛ این تربیت سپاه بود، تربیت این فضا بود که فضاى نورانى است، تربیت این سازمان بناگذاشته شده‌ى بر مبناى ایمان و عقیده بود؛ آن شخصیّتهاى برجسته را - که هرگز ملّت ما و تاریخ ما اسم آنها را فراموش نخواهد کرد - تربیت کرد؛ این هنر سپاه است. این در زمینه‌ى جنگ؛ علاوه‌ى بر این باتدبیرترین و قوى‌ترین و بهترین مدیران کشور را هم در زمینه‌ى غیر نظامى، باز مى‌بینیم سپاه تربیت کرده و تحویل داده؛ صادرات انسانىِ سپاه به مجموعه‌ى دستگاه‌هاى حاکمیّتى نظام جمهورى اسلامى یک فهرست طولانى و افتخارآمیز است؛ کارنامه‌ى سپاه این است.
یکى از بخشهاى مهمّ کارنامه‌ى سپاه، انقلابى زیستن و انقلابى ماندن سپاه است؛ یعنى حوادث، جریانات نتوانست این تشکیلات مستحکم و قوى‌بنیه را از مسیر اصلى و درست، به بهانه‌ى اینکه دنیا تغییر کرده، زندگى تغییر کرده، منحرف کند؛ بهانه‌هایى که میشنوید و مى‌بینید که مى‌آورند، براى وادادگى بهانه مى‌آورند، براى پشیمانى بهانه مى‌آورند؛ بهانه هم این است که دنیا تغییر کرده، همه چیز عوض شده. خب، یک چیزهایى عوض نمیشود؛ از اولِ تاریخ تا امروز حُسن عدالت و عدالت‌طلبى انسان تغییر نکرده، زشتىِ ظلم تغییر نکرده، حُسن استقلال ملّى و عزّت ملّى تغییر نکرده، اینها و بسیارى از اصول دیگر که تغییرپذیر نیست. اینکه دنیا تغییر کرده، بهانه نمیشود براى اینکه ما رفتار خودمان، هدف خودمان، آرمان خودمان را عوض کنیم؛ وقتى آرمان عوض شد، راه عوض میشود؛ وقتى هدف نهایى عوض شد، دیگر معنى ندارد که شما در راه قبلى حرکت کنید، میروید به سمت هدف جدید که راه جدیدى است، راه دیگرى است. یکى از مهمترین نقاط قوت سپاه ایستادگى و استقرار و ثبات‌قدم در این راه نورانى است.


نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٧/۱۸

 امام على علیه السلام :

إنَّ الأمرَ بِالمَعروفِ وَالنَّهىَ عَنِ المُنکَرِ لا یُقَرِّبانِ مِن أَجَلٍ وَلا یَنقُصانِ مِن رِزقٍ ، لکِن یُضاعِفانِ الثَّوابَ وَیُعظِمانِ الجرَ وَأفضَلُ مِنهُما کَلِمَـةُ عَدلٍ عِندَ إمامٍ جائِرٍ؛

امر به معروف و نهى از منکر نه اجلى را نزدیک مى‏ کنند و نه از روزى کم مى‏ نمایند، بلکه ثواب را دو چندان و پاداش را بزرگ مى‏سازند و برتر از امر به معروف و نهى از منکر سخن عادلانه‏ اى است نزد حاکمى ستمگر.

غررالحکم، ج2، ص611، ح3648

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۱/۱۸

قال رسول الله صلى ‏الله ‏علیه ‏و ‏آله :

إذا لَم یَأمُروا بِمَعروفٍ وَلَم یَنهَوا عَن مُنکَرٍ وَلَم یَتَّبِعوا الأخیارَ مِن أهلِ بَیتى ، سَلَّطَ اللّه‏ُ عَلَیهِم شِرارَهُم ، فَیَدعوا عِندَ ذلِکَ خِیارُهُم فَلا تُستَجابُ لَهُم؛

هرگاه (مردم) امر به معروف و نهى از منکر نکنند، و از نیکان خاندان من پیروى ننمایند، خداوند بدانشان را بر آنان مسلّط گرداند و نیکانشان دعا کنند امّا دعایشان مستجاب نشود .

امالى صدوق، ص‏254

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٢/٧/۱۸

حضرت امام صادق ( ع ) :

کونوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَیرِ اَ لسِنَتِکُم، لِیَرَوا مِنکُم الوَرَعَ وَ الجتِهادَ وَ الصَّلاةَ وَ الخَیرَ، فَاِنَّ ذلِکَ داعیَةٌ؛

 

مردم را به غیر از زبان خود، دعوت کنید، تا پرهیزکارى و کوشش در عبادت و نماز و خوبى را از شما ببینند، زیرا اینها خود دعوت کننده است.

کافى(ط-الاسلامیه) ، ج 2 ، ص 78، ح 14

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩۳/٧/۱۸

بر پا داشتن نماز و امر به معروف و نهی از منکر و صبر

یَا بُنَیَّ أَقِمِ الصَّلاَةَ وَ أْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (17)

پسرم! نماز را برپا دار، و امر به معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصایبی که به تو می‌رسد شکیبا باش که این از کارهای مهمّ است!

﴿لقمان‏، 17

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩۳/۱٠/۸

- شکل نخست خدمت این است که مومن از برادر دینی اش درخواست می کند که نیاز او را برآورده سازد یعنی نیازش را آشکار ساخته و به برادر ایمانیش اعلام می کند که در این صورت اگر مومن توانایی رفع نیاز برادرش را داشته باشد شایسته است که نیاز او را برطرف سازد. امام محمدباقر(ع) می فرماید: « احبب اخاک المسلم و احبب له ما تحب لنفسک و اکره له ما تکره لنفسک اذا حتجت فسله و اذا سئلک فاعطه و لا تدخرعنه خیرا فانه لا یدخره عنک.» بحارالانوار برادر مسلمانت را دوست بدار و برای او هر چه را برای خود دوست داری دوست بدار و از هر چه برای خود نمی پسندی برای او هم نپسند و هنگامی که احتیاج پیدا کردی از او درخواست کن واگر از تو درخواست کرد تو به او عنایت کن و درخواست او را برآورده کن و این گونه نباشد که از او چیزی را پنهان کنی و او هم نباید از تو خیری را پنهان کند.»

2- شکل دوم خدمت این است که شخص نیازمند درخواست نکرده و نیاز خود را آشکار نمی کند تا آنجا که گاه در پنهان ماندن آن می کوشد ولی برادر مومنش به شکلی از نیاز او آگاه می شود. در اینجا اگر برادر مومنش از توانایی و قدرت حل مشکل برخوردار بود نباید منتظر بماند تابه او مراجعه کند یا در رنج و سختی آن مشکل روزگار بگذراند. حضرت امام صادق (ع) می فرماید: « پیکرت را در معرض برآورده کردن نیازش قرار بده و کاری نکن که او را مجبور به درخواست کنی. ولی وقتی دریافتی که حاجتی دارد تو به برآورده کردن حاجت او شتاب کن پس وقتی چنین کردی دوستی و ولایت خود را به دوستی او پیوستی و دوستی او را به دوستی خداوند عزوجل پیوند زدی.» بحارالانوار حضرت امام علی (ع) می فرماید: « زمانی که مومن از نیاز برادرش آگاه شود او را به زحمت درخواست نمی اندازد. او را وادار نمی کند که از او چیزی بخواهد بلکه همین که دریافت برادر مومنش حاجتی دارد برای برآورده کردن آن اقدام می کند. به دیدار یکدیگر روید و با هم مهربان بوده و بخشندگی داشته باشید و همانند منافقی نباشید که آنچه را انجام نمیدهد وصف می کند.» بحار الانوار « سوداگر است هر که دهد زر به آبروی آن کس که بی سوال دهداهل رحمت است.» صائب تبریزی اسحاق ابن ابراهیم می گوید: نزد امام صادق (ع) بودم و معلی بن خنیس هم آنجا بود که مردی از اهالی خراسان وارد شد و گفت: ای فرزند رسول الله من از دوستداران شما اهل بیتم. بین من و شما مسافت بسیاری فاصله است و اکنون در مدینه هستم دستم تنگ شده و نمی توانم به سوی خانواده ام برگردم. مگر آنکه شما یاریم کنید. امام به سمت چپ و راست خود نظر کرد و خطاب به کسانی که سخنان مرد خراسانی را شنیده بودند فرمود: «آیا چیزی را که برادرتان می گوید نمی شنوید؟ همانا معروف آن است که به آن آغاز شود.(یعنی پیش از آن که درخواست شود عطا شود) ولی آنچه تو پس از درخواست عطا کردی جبران آبرویی است که او با درخواستش از تو داده است. سپس فرمود: او (درخواست کننده) شب خود را در حال بی خوابی و آشفتگی بین امید و نومیدی می گذراند و نمی داند کجا به نیاز او توجه می شود. پس تصمیم می گیرد به سراغ تو بیاید و نزد تو آمد در حالی که قلبش پریشان و نگران است و اندامش به لرزه افتاده و خون در چهره اش نشسته است. ( از شرم سرخ شده است) و پس از این نمی داند آیا از پیش تو با افسردگی روی می گرداند یا با شادی پیروزی. پس اگر عطایش کنی یقین می کند که با او پیوستگی داشتی و همانا رسول خدا (ص) فرمود: « سوگند به کسی که دانه را شکافت و جانداران را آفرید و مرا به حق به پیامبری برانگیخت سختی و تکلفی که او با درخواست از تو برخود تحمیل می کند. بزرگتر ازاحسانی است که از جانب تو به او می رسد. راوی گفتک مخاطبان امام برای آن مرد خراسانی پنج هزار درهم جمع کردند و به او دادند» بحارالانوار اگر انسان با درخواست برادر مومن خود روبه رو شود یا حتی بدون درخواست او در صدد رفع نیاز و خدمت به او برآید و تلاش دلسوزانه به کار بندد همانگونه که برای خود به کار می بندد ولی از رفع نیاز برادرش عاجز ماند زیانی ندیده است. زیرا اصل مهم پیگیری مشکل و حرمت در این مسیر است. رسول اکرم (ص) می فرماید: « خداوند به حضرت داوود وحی می کرد: که ای داوود بنده من برای من حسنه ای می آورد و چون حسنه را برای من آورده است من هم برای اینکه او به بهشت برود حکم میکنم. داوود گفت : پروردگارا این کار بنده است که روز قیامت حسنه ای آورد و شما هم به خاطر آن حسنه حکم می کنید که به بهشت برود.» وسایل الشیعه آن بنده مومنی که می کوشد تا به برادر مسلمانش خدمت نماید. همین کوشش برای خدمت و برخورد دلسوزانه با برادر مسلمان حسنه و نیکی است چه در انجام خدمت موفق باشد یا نشود.

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩۳/٩/۸

  تلاشی برای آزادی منطقه شمال «سومار» و «نفت شهر» بیش از هر زمان دیگر برای ایرانی ها اهمیت داشت، چرا که حدود شش سال از جنگ می گذشت و هنوز این مناطق تحت اشغال عراق بود. با تداوم عملیات کربلای ۵ در شلمچه، زمان اجرای عملیات در نفت شهر بیش از پیش ضرورت یافت. از این رو عملیات کربلای ۶ در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۳۶۵ با رمز «یا فاطمه زهرا(سلام الله علیها)» توسط ارتش جمهوری اسلامی به اجرا درآمد. در صورت موفقیت این عملیات، از فشار دشمن در جنوب کاسته می شد و پیشروی رزمندگان در منطقه شرق بصره تسهیل می شد، اما اینگونه نشد و فرماندهان این عملیات به دستاوردهای موجود آن بسنده کردند. در این عملیات که به وسعت ۱۰۰ کیلومتر انجام شد، بلندی های شمال شرقی نفت شهر آزاد و پل های ارتباطی منطقه رودخانه «کنگاگوش» به تصرف ارتش خودی درآمد.


نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩۳/۸/۸

کارنامه‌ى سپاه در این سى و چند سال، یک کارنامه‌ى درخشان است؛ این کلمه را به عنوان یک کلمه‌ى متعارف و معمول و جارى‌شونده‌ى بر زبان در خیلى جاها عرض نمیکنم، واقع قضیّه این است. کارنامه‌ى سپاه در این مدّت در واقع نمایشگر تجربه‌ى یک ملّت است؛ یعنى اعماق شخصیّت و هویّت ملّت ایران را میتوان در این کارنامه مشاهده کرد؛ چون سپاه با ایمان و عقیده وارد میدان شد. میدانِ چه؟ میدان «مجاهدت و مقاومت». باهوش‌ترین و قوى‌ترین فرماندهان نظامى را تربیت کرد؛ این کسانى که در سنین جوانى و کمتر از سى سال، طرّاحان و به تعبیر فرنگى‌ها استراتژیست‌هاى برجسته‌ى میدان جنگ در سپاه شدند، هیچ دانشگاه نظامى ندیده بودند؛ این تربیت سپاه بود، تربیت این فضا بود که فضاى نورانى است، تربیت این سازمان بناگذاشته شده‌ى بر مبناى ایمان و عقیده بود؛ آن شخصیّتهاى برجسته را - که هرگز ملّت ما و تاریخ ما اسم آنها را فراموش نخواهد کرد - تربیت کرد؛ این هنر سپاه است. این در زمینه‌ى جنگ؛ علاوه‌ى بر این باتدبیرترین و قوى‌ترین و بهترین مدیران کشور را هم در زمینه‌ى غیر نظامى، باز مى‌بینیم سپاه تربیت کرده و تحویل داده؛ صادرات انسانىِ سپاه به مجموعه‌ى دستگاه‌هاى حاکمیّتى نظام جمهورى اسلامى یک فهرست طولانى و افتخارآمیز است؛ کارنامه‌ى سپاه این است.
یکى از بخشهاى مهمّ کارنامه‌ى سپاه، انقلابى زیستن و انقلابى ماندن سپاه است؛ یعنى حوادث، جریانات نتوانست این تشکیلات مستحکم و قوى‌بنیه را از مسیر اصلى و درست، به بهانه‌ى اینکه دنیا تغییر کرده، زندگى تغییر کرده، منحرف کند؛ بهانه‌هایى که میشنوید و مى‌بینید که مى‌آورند، براى وادادگى بهانه مى‌آورند، براى پشیمانى بهانه مى‌آورند؛ بهانه هم این است که دنیا تغییر کرده، همه چیز عوض شده. خب، یک چیزهایى عوض نمیشود؛ از اولِ تاریخ تا امروز حُسن عدالت و عدالت‌طلبى انسان تغییر نکرده، زشتىِ ظلم تغییر نکرده، حُسن استقلال ملّى و عزّت ملّى تغییر نکرده، اینها و بسیارى از اصول دیگر که تغییرپذیر نیست. اینکه دنیا تغییر کرده، بهانه نمیشود براى اینکه ما رفتار خودمان، هدف خودمان، آرمان خودمان را عوض کنیم؛ وقتى آرمان عوض شد، راه عوض میشود؛ وقتى هدف نهایى عوض شد، دیگر معنى ندارد که شما در راه قبلى حرکت کنید، میروید به سمت هدف جدید که راه جدیدى است، راه دیگرى است. یکى از مهمترین نقاط قوت سپاه ایستادگى و استقرار و ثبات‌قدم در این راه نورانى است.

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩۳/٧/۸

چهار نماز دو رکعتی مانند نماز صبح به نیت نافله شب،

بعد یک نماز دو رکعتی به نیت نماز شفع،

بعد یک نماز یک رکعتی به نیت نماز وتر.

که مجموعا 11 رکعت می شود.

آداب و مستحبات نماز شب

الف: وقت نماز شب:

وقت نماز شب از نصف شب تا اذان صبح است. و نماز شب در سحر از فضیلت بیشتری برخوردار است و تمام ثلث آخر شب سحر محسوب می شود. بهترین وقت سحر هم نزدیک اذان صبح است.

ب: رکعات نماز شب:

نماز شب یازده رکعت است که 8 رکعت آن(4 نماز دو رکعتی) به نیت نافله شب خوانده می شود مانند نماز صبح و بعد از آن 2 رکعت به نیت نماز شفع می خواند و در آخر هم یک رکعت به نام نماز وتر بجا می آورد.

ج: مستحبات نماز شب:

مستحب است که در قنوت نماز وتر 70 مرتبه «استغفرالله ربی و اتوب الیه» بگوید و برای 40 مؤمن دعا و استغفار کند و 300 مرتبه «الهی العفو» بگوید و هفت مرتبه «اللهم هذا مقام العائذ بک من النار» بخواند. البته اگر کمتر از این مقدارها هم بگوید، ایرادی ندارد.

و: برخی احکام نماز شب:

چنانچه مقداری از نماز شب را خوانده باشد و اذان صبح (طلوع فجر) سر رسد، می تواند بقیه نماز شب را هم به نیت اداء، بعد از نماز صبح بخواند.

اگر وقت کم باشد می تواند تنها نماز شفع و وتر را بخواند و اگر کمتر وقت داشته باشد، تنها شفع را بخواند.

نماز شب را می توان نشسته، خوابیده یا حتی در حال راه رفتن هم خواند.

خواندن دو رکعت نافله صبح، قبل از نماز صبح، از شفع و وتر افضل است.

تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(ره) ج 1 ص 123 و کتاب خودسازی، تزکیه و تهذیب نفس، آیت الله ابراهیم امینی ص 281 ـ 279

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٧/۳

عید است و هوا شمیم جنت دارد

نام خوش مصطفی حلاوت دارد

با عطر گل محمدی و صلوات

این محفل ما عجب طراوت دارد

*****

مهر تابان ولایت، شد نمایان در غدیر

باز بخشید این بشارت، خلق را جان در غدیر

«هر که من مولاى اویم این على مولاى اوست»

این ندا پیچید در گوش بزرگان در غدیر

خاطر اهل ولا زین گفته شد امیدوار

ناامید از رحمت حق گشت شیطان در غدیر

عید سعید غدیر بر شما مبارک

*****

بر خاطره ی زمان طراوت بارید

بر کام جهان دمی حلاوت بارید

رشکی به دل تمام دریاها شد

آن خم که بر او ابر ولایت بارید

*****

یارب به حق غدیر و مولای غدیر

با دست علی ومرتضی دستم گیر

تا همره قدسیان فرستم صلوات

فریاد زنم ز فرط شادی تکبیر

*****

آغاز علی بود و علی حُسن ختام

او اول و آخر است به دین اسلام

در عید غدیرخم فرستد صلوات

هر کس که و را علی ولی گشت و امام

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٧/۳

فَلَوْ لاَ کَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِکُمْ أُولُوا بَقِیَّةٍ یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِی الْأَرْضِ إِلاَّ قَلِیلاً مِمَّنْ أَنْجَیْنَا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذِینَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِیهِ وَ کَانُوا مُجْرِمِینَ‌ (116)

چرا در قرون (و اقوام) قبل از شما، دانشمندان صاحب قدرتی نبودند که از فساد در زمین جلوگیری کنند؟! مگر اندکی از آنها، که نجاتشان دادیم! و آنان که ستم می‌کردند، از تنعّم و کامجوئی پیروی کردند؛ و گناهکار بودند (و نابود شدند)!

﴿هود، 116

در این  آیه یک اصل اساسى اجتماعى که ضامن نجات جامعه ها از تباهى است مطرح شده است ، و آن اینکه در هر جامعه اى تا زمانى که گروهى از اندیشمندان متعهد و مسئول وجود دارد که در برابر مفاسد ساکت نمى نشینند، و به مبارزه بر مى خیزند، و رهبرى فکرى و مکتبى مردم را در اختیار دارند این جامعه به تباهى و نابودى کشیده نمى شود.

اما آن زمان که بى تفاوتى و سکوت در تمام سطوح حکم فرما شد و جامعه در برابر عوامل فساد بى دفاع ماند، فساد و به دنبال آن نابودى حتمى است .

چه اینکه در هر جامعه اى معمولا ظلم و فسادى وجود دارد، اما مهم این است که مردم احساس کنند که ظلم و فسادى هست و در طریق اصلاح باشند و با چنین احساس و گام برداشتن در راه اصلاح ، خداوند به آنان مهلت مى دهد و قانون آفرینش براى آنها حق حیات قائل است .

اما همین که این احساس از میان رفت و جامعه بى تفاوت شد و فساد و ظلم به سرعت همه جا را گرفت آنگاه است که دیگر در سنت آفرینش حق حیاتى براى آنها وجود ندارد این واقعیت را با یک مثال روشن مى توان بیان کرد:

در بدن انسان ، نیروى مدافع مجهزى است به نام ((گلبولهاى سفید خون )) که هر میکروب خارجى از طریق هوا، آب و غذا و خراشهاى پوست به داخل بدن هجوم کند این سربازان جانباز در برابر آنها ایستادگى کرده و نابودشان مى کنند و یا حداقل جلو توسعه و رشد آنها را مى گیرند.

بدیهى است اگر یک روز این نیروى بزرگ دفاعى که از ملیونها سرباز تشکیل مى شود دست به اعتصاب بزند و بدن بى دفاع بماند چنان میدان تاخت و تاز میکربهاى مضر، مى شود که به سرعت انواع بیماریها به او هجوم مى آورند.

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٢/۱۸

دیدار جمعی از معلمان با رهبر انقلاب


حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) در دیدار وزیر و مسئولان آموزش و پرورش و جمع زیادی از معلمان سراسر کشور ضمن تبیین جایگاه بی‌بدیل آموزش و پرورش و همچنین نقش بسیار مهم و تأثیرگذار معلم در تربیت نسلی با ایمان، دانا، روشن‌بین، دارای اعتماد به نفس، پرنشاط و امیدوار، تحقق چنین اهداف والایی را در گرو اجرای منسجم و کامل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دانستند و تأکید کردند: مسئولان دولت به‌ویژه مسئولان اقتصادی باید نسبت به آموزش و پرورش و مسائل معیشتی معلمان نگاه ویژه و فراتر از دستگاه‌های دیگر داشته باشند و بدانند هرگونه هزینه در این مجموعه، سرمایه‌گذاری برای آینده و ایجاد ارزش افزوده است.ایشان همچنین با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات رسمی آمریکا هم‌زمان با برگزاری مذاکرات هسته‌ای تأکید کردند: من موافق مذاکره زیر شبحِ تهدید نیستم. مسئولان سیاست خارجی و مذاکره‌کنندگان باید خطوط قرمز و اصلی را به دقت رعایت کنند و هم‌زمان با ادامه مذاکرات، باید از عظمت و هیبت ملت ایران نیز دفاع کنند و زیر بار هیچ تحمیل، زور، تحقیر و تهدیدی نروند.رهبر انقلاب اسلامی در ابتدای سخنان خود با گرامیداشت خاطره‌ی شهید آیت‌الله مطهری، مهمترین ویژگی ایشان را، معلم بودن همراه با اخلاص و تلاش خستگی‌ناپذیر دانستند و با اشاره به نقش بی‌بدیل آموزش و پرورش در ساختن آینده‌ی کشور، گفتند: در آموزش و پرورش، معلم کانونی‌ترین و تأثیرگذارترین نقش را در شکل‌دهی شخصیت فکری و روحی دانش‌آموزان و نسل آینده‌ی کشور دارد به گونه‌ای که حتی پدر و مادر و محیط زندگی چنین تأثیرگذاری بر دانش‌آموز ندارند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: با توجه به جایگاه آموزش و پرورش و معلمان در آینده‌ی کشور، هرگونه هزینه در این بخش، در واقع سرمایه‌گذاری است.ایشان با تأکید بر اینکه باید با چنین نگاهی، برای اقتصاد آموزش و پرورش برنامه‌ریزی شود، به نقش معلم در تربیت انسان‌های بزرگ و شخصیت‌های برجسته اشاره کردند و گفتند: وظیفه‌ی معلم تربیت نسلی با ایمان، دانا، دارای اعتماد به نفس، امیدوار به آینده، با نشاط، روشن‌بین، با اراده و دارای سلامت جسمی و روحی است.رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: وظیفه‌ی معلم در واقع ایجاد جامعه‌ی انسانی برتر و والاتر است که در امتداد وظیفه‌ی انبیاء یعنی تعلیم و تزکیه است.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای محقق شدن رسالت واقعی معلمان را نیازمند الزاماتی دانستند و گفتند: یکی از این الزامات توجه به مسئله‌ی معیشت معلمان است. مسئولان دولتی به‌ویژه مسئولان اقتصادی باید با وجود محدودیت‌ها، نگاه ویژه‌ای به آموزش و پرورش و معلمان داشته باشند و آن را در مسائل اولویت‌دار خود قرار دهند.ایشان با تأکید بر اینکه اگر درخصوص مسئله‌ی معیشت معلمان غفلت شود، دشمن سوءاستفاده خواهد کرد، افزودند: البته معلمان انسان‌های مؤمن، نجیب و هوشیاری هستند و متوجه توطئه‌های دشمنان و افراد کینه‌توز نسبت به نظام اسلامی هستند که می‌خواهند به بهانه‌ی معیشت معلمان شعارهای فتنه‌گرانه و خطی و سیاسی مطرح و برای نظام دردسر درست کنند.رهبر انقلاب اسلامی، موضوع دانشگاه فرهنگیان را نیز از جهت آنکه جذب و آموزش معلمان از طریق آن انجام می‌شود، بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: همه فرآیندها در این دانشگاه به‌ویژه بررسی صلاحیت‌ها برای جذب معلمان، محتوای دروس و انتخاب اساتید و اعضای هیأت علمی باید سالم و مطابق با معیارهای اسلام و انقلاب باشد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، و تأیید آن از جانب کارشناسان زبده و برجسته، افزودند: لازمه نتیجه‌بخش بودن این سند، اجرای منسجم و کامل مواد آن است و اگر بخشی از سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش اجرایی شود و بخش دیگری مورد غفلت قرار گیرد، این سند تأثیرگذار نخواهد بود و تحولی رخ نخواهد داد.ایشان لزوم آشنا کردن بدنه‌ی آموزش و پرورش و معلمان با مطالبات این سند را مورد تأکید قرار دادند و گفتند: در این خصوص دستگاه‌های تبلیغاتی به‌ویژه صدا و سیما باید به کمک آموزش و پرورش بیایند.رهبر انقلاب اسلامی استفاده از ظرفیت برنامه‌ی ششم که ان‌شاءالله بر اساس سیاست‌های کلی در آینده تدوین خواهد شد، و نگاه ویژه در این برنامه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را ضروری برشمردند و خطاب به مسئولان آموزش و پرورش تأکید کردند: مراقب باشید برنامه‌های سطحی و روزمره جایگزین تحول بنیادین در آموزش و پرورش نشود.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای شرایط کشور را مهیا و آماده برای تحول اساسی در آموزش و پرورش دانستند و گفتند: امروز خوشبختانه کشور دارای ثبات و امنیت است و مسئولان دولتی با علاقه‌مندی مشغول کار هستند و در چنین شرایطی، زمینه برای کیفی کردن آموزش و پرورش و رساندن آن به نقطه‌ی مطلوب فراهم است.ایشان در پایان این بخش از سخنان خود با تجلیل مجدد از معلمان گفتند: من از همین جا به همه‌ی معلمان سراسر کشور سلام و درود می فرستم.رهبر انقلاب اسلامی بخش دوم سخنان خود را به موضوع نحوه برخوردهای اخیر مقامات رسمی آمریکا با ملت ایران، هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای، اختصاص دادند و نکات مهمی را بیان کردند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ابتدا به یک واقعیت انکارناپذیر اشاره کردند و گفتند: در طول ۳۵ سال گذشته، دشمنان نظام اسلامی با وجود رجزخوانی‌های فراوان، اما همواره متوجه عظمت و هیبت ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی بودند.ایشان تأکید کردند: این هیبت و عظمت، متوهمانه نیست بلکه واقعی است زیرا کشور بزرگ ایران با جمعیتی بیش از هفتاد میلیون، دارای سابقه‌ی فرهنگی و تاریخی اصیل و عمیق و شجاعت و عزم مثال‌زدنی است.رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه این ملت همواره از هویت و شخصیت خود دفاع کرده است خاطرنشان کردند: در هشت سال دفاع مقدس، همه‌ی قدرت‌های جهان تلاش کردند تا این ملت را به زانو درآورند اما نتوانستند، بنابراین باید این عظمت و هیبت را حفظ کرد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: به اذعان آشکار و پنهان بسیاری از مسئولان سیاسی کشورهای گوناگون، اگر تحریم‌ها و فشارهای کنونی بر ضد ملت ایران، علیه هر کشور دیگری اعمال می‌شد، آن کشور منهدم می‌شد اما جمهوری اسلامی ایران مقاوم و استوار ایستاده است.ایشان تأکید کردند: این مسائل، موضوعات کوچکی نیستند، ولی تبلیغات جهانی همواره تلاش داشته است مردم کشورهای مختلف از واقعیات ایران مطلع نشوند اما بسیاری از ملت‌ها نیز این واقعیات را می‌دانند و مسئولان سیاسی دنیا هم به‌خوبی به این واقعیات واقف هستند اگرچه بر زبان نمی‌آورند و به‌گونه‌ای دیگر سخن می‌گویند.رهبر انقلاب اسلامی بعد از بیان این مقدمه خطاب به مسئولان کشور به‌ویژه مسئولان سیاست خارجی و همچنین نخبگان جامعه گفتند: بدانید، اگر یک ملتی نتواند از عظمت و هویت خود در مقابل بیگانگان دفاع کند، قطعاً توسری خواهد خورد، بنابراین باید قدر هویت و شخصیت ملت را دانست.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به تهدید نظامی دو مقام رسمی آمریکا در روزهای اخیر و هم‌زمان با مذاکرات هسته‌ای، افزودند: مذاکره در زیر شبح تهدید معنایی ندارد و ملت ایران مذاکره زیر سایه‌ی تهدید را برنمی‌تابد.ایشان با اشاره‌ی مجدد به اظهارات مقامات رسمی آمریکا در روزهای اخیر که گفته بودند اگر چنین شرایطی پیش آید ما حمله‌ی نظامی می‌کنیم، خطاب به دولتمردان آمریکایی گفتند: اولاً غلط می‌کنید. ثانیاً همان‌طور که در زمان رئیس‌جمهور قبلی آمریکا هم گفتم، دوران بزن و در رو تمام شده است و ملت ایران کسی را که بخواهد به او تعرض کند، رها نخواهد کرد.رهبر انقلاب اسلامی بار دیگر با تأکید بر اینکه همه‌ی مسئولان به‌ویژه مذاکره‌کنندگان باید به این موضوع توجه داشته باشند، افزودند: مذاکره‌کنندگان هسته‌ای همواره باید خطوط قرمز و اساسی مدنظرشان باشد و ان‌شاءالله از این خطوط عبور نخواهند کرد.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: این، قابل قبول نیست که هم‌زمان با مذاکرات، طرف مقابل دائماً تهدید کند.ایشان افزودند: آمریکایی‌ها نیازشان به مذاکره اگر بیشتر از ما نباشد، کمتر نیست. ما تمایل داریم که مذاکرات به سرانجام برسد و تحریم‌ها برداشته شوند اما این بدان معنا نیست که اگر تحریم‌ها برداشته نشوند، ما نمی‌توانیم کشور را اداره کنیم.رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: اکنون برای همه در داخل ثابت شده است که این‌گونه نیست که حل مشکلات اقتصادی کشور وابسته به رفع تحریم‌ها باشد بلکه مشکلات اقتصادی باید با تدبیر و اراده و توانایی‌های خودمان حل شوند، چه تحریم‌ها باشند و چه نباشند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: البته اگر تحریم‌ها نباشد، شاید حل مشکلات اقتصادی راحت‌تر باشد اما در صورت ادامه‌ی تحریم‌ها نیز، حل مشکلات امکان‌پذیر است.ایشان با تأکید بر اینکه موضع جمهوری اسلامی نسبت به مذاکرات هسته‌ای چنین موضعی است، در بیان دلیل نیاز بالای دولت آمریکا به مذاکرات کنونی گفتند: آنها برای آنکه در کارنامه‌ی خود یک نقطه‌ی اساسی مطرح کنند، به‌شدت نیازمند این هستند که بگویند «ما ایران را سر میز مذاکره آوردیم و برخی موضوعات را به او تحمیل کردیم!».رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: با مذاکراتی که زیر شبح تهدید باشد، موافق نیستم. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به تیم مذاکره‌کننده افزودند: به مذاکره با رعایت خطوط اصلی ادامه دهید و اگر در این چارچوب به توافق هم رسیدید اشکالی ندارد اما به هیچ‌وجه زیر بار تحمیل، زور، تحقیر و تهدید نروید.ایشان با تأکید بر اینکه امروز دولت آمریکا، بی‌آبروترین دولت در جهان است، یک دلیل آن را حمایت صریح آمریکا از جنایات دولت آل سعود در یمن دانستند و گفتند: دولت آل سعود بدون هیچ توجیهی و تنها با این بهانه که چرا مردم یمن فلان شخص را برای ریاست قبول ندارد، سرگرم کشتار مردم بی‌گناه و زنان و کودکان در یمن هستند و آمریکایی‌ها نیز از این جنایت عظیم پشتیبانی می‌کنند.رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه آمریکا در میان ملت‌های منطقه هیچ آبرویی ندارد، خاطرنشان کردند: آمریکایی‌ها بدون آنکه خجالت بکشند، از کشتار مردم یمن حمایت می‌کنند اما ایران را که به دنبال کمک دارویی و مواد غذایی به مردم یمن است، متهم به دخالت در این کشور و ارسال سلاح می‌کنند.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افزودند: ملت مبارز و انقلابی یمن نیازی به سلاح ندارد زیرا همه‌ی مراکز نظامی و پادگان‌ها را در اختیار دارد، آنها به دلیل محاصره‌ی دارویی و غذایی و انرژی که شما ایجاد کردید نیازمند کمک‌های انسانی هستند ولی شما حتی اجازه‌ی ورود هلال احمر را نیز نمی‌دهید.حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه راهی را که ملت ایران انتخاب کرده است، راه متین، مستحکم و خوش‌عاقبتی است، گفتند: به توفیق الهی و به کوری چشم دشمنان، این راه به نتایج خود خواهد رسید و همه خواهند دید که دشمنان نخواهند توانست اهداف شوم خود را در مورد ملت ایران عملی کنند.پیش از بیانات رهبر انقلاب اسلامی، آقای فانی وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی شهیدان رجایی، باهنر و مطهری و همچنین هفته‌ی معلم، خاطرنشان کرد: تشکیل ستاد اجرایی و تهیه‌ی نقشه‌ی راه سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش، افزایش اردوهای دانش‌آموزی راهیان نور، اجرای حفظ موضوعی قرآن کریم در مدارس، افزایش اردوهای تربیتی و پرورشی به‌منظور آموزش سبک زندگی ایرانی اسلامی، برگزاری المپیادهای ورزشی درون مدرسه‌ای با تکیه بر سه اصل «تحصیل، تهذیب و ورزش»، توجه ویژه به دانش‌آموزان مناطق محروم، اصلاح رویکرد برنامه‌های درسی مبتنی بر سیاست‌های جمعیتی و اقتصاد مقاومتی، افزایش مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و ارتقای توانمندی‌های معلمان ازجمله اقدامات وزارت آموزش و پرورش در دوره‌ی جدید بوده است.

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٢/۱۸

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای :

« تا وقتی که این کشور و این ملت به امنیت احتیاج دارد, به نیروهای بسیج, به انگیزة بسیح به سازماندهی بسیجی و به عشق و ایمان بسیجی احتیاج است. »

همزمان با بزرگداشت هفته معلم همایش حکمت مطهر ویژه فرهنگیان بسیجی دوشنبه چهاردهم اردیبهشت در محل هیئت رزمندگان اسلام کاشمر برگزار گردید .

در این جلسه استاد امینی درباره مسائل سیاسی روز کشور و جهان اسلام مخصوصا یمن سخنرانی کرد و به سوالات بسیجیان پاسخ گفت .

در پایان به بسیجیان فعال در قسمت های گوناگون توسط آقای اربابی مدیر کانون و حجت الاسلام طاهری نماینده ولی فقیه در سپاه کاشمر و ... لوح سپاس اهدا شد .  

 


نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩۳/٢/۱٦

اصلاح میان مومنان چندان در نظر پیشوایان دینی اهمیت دارد که امام صادق (ع) برای رفع اختلافات مالی شیعیان به امام زمان خود مبلغی را اختصاص می داد که با پرداخت آن نزاع خاتمه یابد از این رو به مفضل یکی از یاران خود فرمود:

إذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعه فاقتدها من مالی

هنگامی که بین دو تن از پیروان ما نزاعی می بینی از مال من غرامت بپردازید تا با یکدیگر صلح کنند.

به همین جهت در یکی از روایات آمده است که شخصی می گوید:

من و دامادم درباره میراثی نزاع می کردیم که مفضل به ما رسید وقتی متوجه شد که نزاع و مشاجره ما به خاطر چیست ما را به منزل خود دعوت کرد و با چهارصد درهم میان ما صلح برقرار ساخت و هنگامی که پول را پرداخت گفت: بدانید که این از مال من نبود ولی امام صادق (ع) به من دستور داده است که هر گاه بین دو نفر از شیعیان اختلاف و مشاوره ای پیش آید با پولی که از خود آن حضرت است صلح و صفا در میان آنان ایجاد کنم.

 
نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٢/۱٦

چنانچه در زندگی با مشکلات و موانعی رو به رو نبودیم

هرگز اقتدار را نمی آموختیم

چنانچه با چالش هایی رو به رو نبودیم

هرگز انعطاف پذیری را نمی آموختیم

چنانچه هیچ چیز در زندگی به تعویق نمی افتاد

هرگز صبر و بردباری را نمی آموختیم

چنانچه با سختی رو به رو نمی شدیم

هرگز استقامت ، ثبات قدم و پشتکار را نمی آموختیم .

چنانچه با نا امیدی و عجز و درماندگی رو به رو نمی شدیم

هرگز ایمان را نمی آموختیم

چنانچه درد نمی کشیدیم

هرگز عشق و محبت و شور را نمی آموختیم

باربارادی آنجلیس

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٢/٥

 اسم : علی

لقب : زین العابدین

کنیه : ابو محمد ، زکی ، سجاد ، سید الساجدین

ولادت : 15 جمادی الاول سال 36 هجری

شهادت : 25 محرم سال 95 هجری

مدت عمر : 57 سال

مدت امامت : 35 سال

محل ولادت : مدینه منوره

محل دفن : مدینه منوره ( قبرستان بقیع )

همسر : فاطمه ( ام عبدالله بنت الامام الحسن المجتبی ( ع ) )

فرزندان : امام محمد باقر ( ع ) ، عبدالله ، زید ، خدیجه و ...

کلام گهربار آن حضرت

1 - گفتار نیک ، ثروت را زیاد و روزی را فراوان می کند ، مرگ را به تاخیر می اندازد انسان را محبوب خانواده می کند و به بهشت وارد می کند .

2 – خدایا من را بر تربیت ، ادب آموزی و نیکی کردن به فرزندانم یاری فرما

3 – هر کس چهار خصلت پیدا کند ، اسلامش کامل گردد و گناهانش بریزد و پروردگار خود را ملاقات نماید در حالیکه خدا از او خشنود باشد : کسی که به خاطر خدا به تعهدات خود با مردم وفا کند . زبانش با مردم راست بگوید . از هر کار زشتی پیش خدا شرم کند . رفتارش با خانواده ی خویش خوب باشد .

4 – از غیبت بپرهیز که نان و خورش سگهای جهنم است .

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/٢/٥

 اسم : علی

لقب : زین العابدین

کنیه : ابو محمد ، زکی ، سجاد ، سید الساجدین

ولادت : 15 جمادی الاول سال 36 هجری

شهادت : 25 محرم سال 95 هجری

مدت عمر : 57 سال

مدت امامت : 35 سال

محل ولادت : مدینه منوره

محل دفن : مدینه منوره ( قبرستان بقیع )

همسر : فاطمه ( ام عبدالله بنت الامام الحسن المجتبی ( ع ) )

فرزندان : امام محمد باقر ( ع ) ، عبدالله ، زید ، خدیجه و ...

کلام گهربار آن حضرت

1 - گفتار نیک ، ثروت را زیاد و روزی را فراوان می کند ، مرگ را به تاخیر می اندازد انسان را محبوب خانواده می کند و به بهشت وارد می کند .

2 – خدایا من را بر تربیت ، ادب آموزی و نیکی کردن به فرزندانم یاری فرما

3 – هر کس چهار خصلت پیدا کند ، اسلامش کامل گردد و گناهانش بریزد و پروردگار خود را ملاقات نماید در حالیکه خدا از او خشنود باشد : کسی که به خاطر خدا به تعهدات خود با مردم وفا کند . زبانش با مردم راست بگوید . از هر کار زشتی پیش خدا شرم کند . رفتارش با خانواده ی خویش خوب باشد .

4 – از غیبت بپرهیز که نان و خورش سگهای جهنم است .

نویسنده: سید قاسم نبوی - ۱۳٩٤/۱/۱٠

دعای ندبه دعائی است که از نظر محتوا کاملا مستدل و عالی و فصیح و گیرا و عاطفی و حماسی است و در صورت آگاهی کامل خواننده می‌تواند الهام بخش برای اصلاح وضع اجتماعی و مبارزه با ظلم و فساد گردد و جهشی باشد به سوی اهداف بزرگ انسانی.

بعضی ایراد می‌کنند که جمله «و عرجت بروحه الی سمائک»(روح او را به معراج به آسمانها بردی )با عقیده شیعه سازگار نیست زیرا معراج تنها جنبه روحانی نداشته است.

در حالیکه اگر به منابع اصلی دعا باز گردیم ایراد بر طرف می‌گردد زیرا این دعا را پیش از همه در کتاب «مزار کبیر» تالیف محمد بن جعفر المشهدی که از علمای قرن ششم است می‌بینیم و در کتاب او جمله مزبور باین صورت آمده است «و عرجت به الی سمائک» یعنی او را بمعراج به آسمانها بردی و اثری از کلمه روح در آن نیست .

دومین متن قدیمی که این دعا در آن دیده شده کتاب «مزار قدیم» است که مؤلف آن در قرن ششم می‌زیسته، و در این کتاب عبارت نیز بهمان صورت است «و عرجت به الی سمائک».

تنها در کتاب سوم یعنی کتاب «مصباح الزائر» تالیف سید بن طاوس کلمه «بروحه» دیده می‌شود، و تازه مرحوم صاحب مستدرک حاجی نوری در کتاب «تحیة الزائر» می‌گوید من خودم در بعضی از نسخه‌های کتاب مصباح الزائر «عرجت به» دیدم نتیجه اینکه در دو متن از سه کتابی که سند دعای ندبه از آنها نقل شده، کلمه بروحه ندارد و «به» دارد، و در متن سوم نیز دو نسخه مختلف وجود دارد، منتها چون در نسخه «مصباح الزائر» که نزد مرحوم علامه مجلسی وجود داشته کلمه «بروحه» بوده و کتب دعای امروز غالباً از آن گرفته شده است این بحث را برانگیخته است در حالیکه در متون متعدد قدیمتر از آن اثری از کلمه «بروحه» نیست.

بهر حال متن اصلی و صحیحتر دعا کلمه «بروحه» ندارد.

اما سند این دعا

این دعا همانطور که در بالا اشاره شد ـ در سه کتاب معروف و معتبر قدیمی آمده است:

1ـ کتاب مزار کبیر تألیف محدث و دانشمند معروف قرن ششم محمدبن جعفر ـ المشهدی.

2ـ کتاب مزار قدیم که مولف آن از دانشمندان معاصر مرحوم طبری نویسنده کتاب احتجاج است (قرن ششم)

3ـ کتاب مصباح الزائر تالیف سید رضی الدین ابن طاووس که از زهاد و بزرگان محدثان قرن هفتم است.

مرحوم علامه مجلسی نیز در جلد 22بحارالانوار صفحه 262 آنرا از کتب بالا نقل کرده است.

و در هر سه کتاب دعا از «محمدبن علی‌بن یعقوب‌بن اسحاق‌بن ابی قره» و او از «محمدبن حسین بن سفیان البزوفری»که در زمان غیبت صغری می‌زیسته است و قاعدتاً وسیله مکاتبه از طریق نواب با امام (علیه السلام) تماس گرفته است و او از حضرت مهدی صاحب الامر (ع) نقل می‌کند که دستور دادند این دعا را بخوانند.

نفر اول یعنی محمدبن علی‌بن یعقوب طبق کتب تراجم و رجال از علما و روات شیعه و از افراد ثقه و مورد اطمینان است و دارای تالیفات متعددی می‌باشد.

و نفر دوم «محمدبن حسین‌بن سفیان بزوفری» از اساتید شیخ بزرگوار شیخ مفید است که مستغنی از معرفی می‌باشد.

شیخ مفید بهنگامیکه نام این استاد خود را می برد از او به نیکی وتجلیل یاد می کند .

بنابراین ملاحظه می‌کنید که سند دعا به افرادی بر میگردد که همه ثقه و یا شناخته شده‌اند و هیچ شخصی مجهول و ناشناس در سند دعا نیست.

علاوه بر این بفرض اینکه سند دعا مجهول باشد باز طبق قاعده معروفی که در اصول داریم بنام «قاعده تسامح در ادله سنن» (یعنی در عین اینکه در سند روایات مربوط به احکام واجب و حرام باید سختگیری و موشکافی زیاد کرد در ادله مستحبات لازم نیست سختیگری نمود، چه اینکه مستحبات اعمالی هستند که انجام آنها واجب نیست و ترک آنها حرام نمی‌باشد)

در سند این دعا نمی‌توان سختگیری کرد. مطابق این قاعده معروف که متکی به احادیث زیاد و معتبری هست فقهای اسلام هیچگاه درباره سند مستحبات و دعاها ایراد نمی‌گرفتند همین اندازه که در کتابی مشهور نقل شده بود و مضمون خوبی داشت قناعت می‌کردند. بهمین دلیل مدرک بسیاری از دعاهای مشهور که امروز در دست ماست گاهی یک حدیث مرسل بیش نیست.

بعضی از علماء این دعا را منتسب به حضرت امام جعفر صادق ( ع ) می دانند . بحارالانوار 

و در هر صورت طبق مدارک فوق سند دعای ندبه چیزی نیست که قابل ایراد باشد، و سرچشمه ایراد عدم آگاهی بر مطالب فوق بوده است.

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :