بودجه مخصوص جهت اصلاح بین مردم

اصلاح میان مومنان چندان در نظر پیشوایان دینی اهمیت دارد که امام صادق (ع) برای رفع اختلافات مالی شیعیان به امام زمان خود مبلغی را اختصاص می داد که با پرداخت آن نزاع خاتمه یابد از این رو به مفضل یکی از یاران خود فرمود:

إذا رأیت بین اثنین من شیعتنا منازعه فاقتدها من مالی

هنگامی که بین دو تن از پیروان ما نزاعی می بینی از مال من غرامت بپردازید تا با یکدیگر صلح کنند.

به همین جهت در یکی از روایات آمده است که شخصی می گوید:

من و دامادم درباره میراثی نزاع می کردیم که مفضل به ما رسید وقتی متوجه شد که نزاع و مشاجره ما به خاطر چیست ما را به منزل خود دعوت کرد و با چهارصد درهم میان ما صلح برقرار ساخت و هنگامی که پول را پرداخت گفت: بدانید که این از مال من نبود ولی امام صادق (ع) به من دستور داده است که هر گاه بین دو نفر از شیعیان اختلاف و مشاوره ای پیش آید با پولی که از خود آن حضرت است صلح و صفا در میان آنان ایجاد کنم.

 
/ 0 نظر / 19 بازدید