فواید مسافرت

امام علی ( ع ) در مورد فواید مسافرت می فرمایند : « تغرب عن الاوطان فی طلب العلا و سافر ففی الاسفار خمس فوائد تفرج هم و اکتساب معیشه و علم و آداب و صحبه ماجد . »

یعنی : « برای کسب مجد و عظمت از وطن خود دور شو و سفر کن که در مسافرت پنج فایده است : برطرف شدن اندوه ، به دست آوردن روزی و دانش و آداب زندگی و هم نشینی با بزرگواران . »             

                        مستدرک الوسایل 

 
/ 0 نظر / 28 بازدید